16.01.2015 Tarihli Cuma Hutbesi – Besmele

16.01.2015 Tarihli Cuma Hutbesi – Besmele

İL : İSTANBUL

TARİH:16.01.2015

BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI

Kıymetli Kardeşlerim!

Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sabah akşam Rabbinin adını an.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.v):

Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir, sonuçsuzdur” 2 buyuruyor. Besmele, mü’minin hayatına bereket kazandıran mübarek bir cümledir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve peygamberimizin Hadis-i Şerifleri, bizlere onun uzun ve köklü bir tarihe sahip olduğunu haber verir. Bu kutlu cümleyi bazen Hz Nuh’un dilinde,3 bazen Hz. Süleyman’ın mektubunda 4 bazen Kâbe’nin duvarına asılan bir belgede,5 bazen bir antlaşma metninin başında,6 bazen de Peygamberimizin mektuplarında 7 görürüz. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberlerimiz vasıtasıyla nesilden nesile aktarılan tavsiyedir.

Muhterem Kardeşlerim!

Besmele huzur ve bereket vesilesidir. Hz. Aişe annemiz (r.a) diyor ki, bir gün Peygamberimiz (s.a.v), ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Derken bir bedevi yanlarına geldi ve yemeği iki lokmada yedi bitirdi. Bunun üzerine Allah Resulü, “Şayet bu kimse besmele çekmiş olsaydı, bu yemek hepinize yetecekti” buyurdu.8 Başka bir defasında, yemek yedikleri halde doymadıklarını söyleyen kimselere yine Efendimiz (s.a.v),“Yemeği birlikte yiyin ve başlarken Allah’ın adını anın ki, bereketli olsun”9 demişlerdir. Sahabeden Cabir b. Abdullah (r.a) da, Allah Resulünün kendisine şöyle tavsiyelerde bulunduğunu anlatıyor. “(Evine girdiğin zaman) kapını besmele çekerek kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, bir tahta parçası ile de olsa yemek kabını (ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabının ağzını kapa.” 10 Alemlere Rahmet olarak gönderilmiş sevgili Peygamberimiz, yemeğe başlarken, evden çıkarken,11 abdest alırken,12 mescide girerken ve çıkarken,13 Besmele çekmeyi ihmal etmezdi. Bineğine binmek için ayağını üzengiye basınca, “Bismillah” der, bineğin sırtına yerleşince de “Elhamdülillah” derdi.14 Yatağına besmeleyle yatardı.15 Kurbanı besmele ile keserdi.16 Cenazeyi kabre besmele ile koyardı.17 Savaşa çıkarken ashabına, “Allah yolunda Allah’ın adı (bismillah) ile gaza edin!”18 buyururdu.

Kardeşlerim!

İslam tarihi boyunca Müslümanların kültür ve medeniyetleri besmeleyle yoğrulmuştur: Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun bereketiyle bollaşır. Gece onunla yatılır, güne onunla başlanır. Evden onunla çıkılır, eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Meşru işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda edilir. Duaya eller onunla kaldırılır. Hatipler sözlerine, Yazarlar kitaplarına onunla başlar. Camilerin ve evlerin en müstesna yerlerini o süsler. Kısaca “Bismillahirrahmanirrahim,” her hayrın anahtarıdır. Mevlid-i Şerif’in müellifi bunu ne kadar da veciz ifade etmiştir:

Allah adın zikredelim evvela Vacib oldur cümle işte her kula

Allah adın her kim ol evvel ana

Her işi asan eder Allah ona

Allah adı olsa her işin önü

Hergiz ebter olmaya anın sonu

Her nefeste Allah adın de müdam

Allah adıyla olur her iş tamam.

Kardeşlerim!

Öyle bir hayat yaşayalım ki, başlangıcı besmele, sonu Allah’a hamd olsun. Yüce Mevla’nın bereketi ve inayeti hayatımızı kuşatsın.

1 İnsan, 76/25

2 Ahmed b. Hanbel, II/360

3 Hud, 11/41

4 Neml, 27/17-30

5 İbn İshak, Sire, 208

6 Buhari,Şürut 15

7 Ebu Davud, Salat,121,122.

8 Tirmizi, Et’ime,47

9 Ebu Davud, Et’ıme, 14.

10 Ebu Davud, ‘Eşribe’ 22

11 Tirmizi, Deavat,35.

12 Tirmizi, Taharet, 20.

13 İbnMace, Mesacid,13.

14 Tirmizi, Salat, 67.

15 Müslim, Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar,59.

16 Müslim, Edahi, 18.

17 İbnMace, Cenaiz,38.

18 Müslim, Cihad ve siyer 3.

Hazırlayan: Abdussamet AYDIN

Redaksiyon: İl İrşat Kurulu