32 Farz Hangileri Maddeler Halinde

32 Farz Hangileri Maddeler Halinde

32 Farz, imanın şartları, islamın şartları, Abdestin Farzı, Guslün Farzı, Teyemmümün Farzı ve Namazın Farzı hakkında açıklamalar

32 Farz

İmanın Şartlar 6 Tane :

1- Allah’ın Birliğine İnanmak.

2- Allah’ın Meleklerine İnanmak.

3- Allah’ın Kitaplarına İnanmak.

4- Allah’ın Peygamberlerine İnanmak.

5- Öldükten Sonra Dirilmeye İnanmak

6- Kadere; hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

İslamın Şartlar 5 Tane :

7- Namaz Kılmak

8- Oruç TUtmak

9- Zekat Vermek

10- Hacca (Kabe’ye) gitmek

11- Kelime-i Şehadet getirmek

Abdestin Farzı 4 Tane

12- Yüzünü, alnının kıl hizasından çene altına kadar yıkamak

13- Kollarını dirsekleriyle birlikte yıkamak

14- Başının dörtte birini meshetmek

15- Ayaklarını topuklarını kadar yıkamak

Guslün Farzı 3 Tane

16- Ağzı üç defa bol su ile yıkamak

17- Burnunu üç defa bol su ile yıkamak

18- Bütün bedeni kuru yer kalmadan yıkamak

Teyemmümün Farzı 2 Tane

19- Önce tememmüme niyet etmek

20- İki elini pak toprağa vurup yüzüne sürmek, ellerini bir daha vurup kollarına sürmek.

Namazın Farzı 12 Tane

Dışındakiler:

21- Hadesten taharet (abdest almak, gusül etmek, yani bütün bedeni yıkamak)

22- Necasetten taharet (beden ve namaz kılacağı yerin temiz olması)

23- Setr-i avret (avret yerini örtmek)

24- İstikbal-ı kıble (kıbleye dönmek)

25- Vakit (vakitleri bilmek)

26- Kılacağı namaza niyet etmek

İçindekiler:

27- İftitah tekbiri (namaza başlarken ”Allahu Ekber” demek)

28- Ayakta durmak (Kıyam)

29- Kur’an-ı Kerim okumak (Kıraat)

30- Rükû etmek (elleri dizlere koyarak eğilmek)

31- Secde etmek

32- Son tahiyyâta oturmak (Ka’de-i âhire)