54 Farz Maddeler Halinde 2020 yılı

54 Farz Maddeler Halinde 2020 yılı

54 FARZLAR NELERDİR?

1-Allah Teala’yı bir bilip daima O’nu zikretmek.

2-Helalından giyinmek.

3-Abdest almak.

4-Beş vakit namaz kılmak.

5- Cünüplükten yıkanmak.

6-Rızık için Allah’a güvenmek.

54 Farz Maddeler Halinde 2020 yılı
54 Farz Maddeler Halinde 2020 yılı

7- Helalından yemek ve içmek.

8- Kanaat etmek.

9-Allah’a güvenmek.

10-Cenabı Hakk’ın hükmüne razı olmak.

11-Nimete karşı şükretmek.

12-Belaya karşı sabretmek.

13-Günahlara karşı tevbe etmek

14-İhlas üzere ibadet etmek.

15-Şeytanı düşman bilmek.

16- Her şeyde Kur’an’ı düstur edinmek.

17-Ölüme hazırlanmak.

18-Her işi Allah için yapmak.

19-İyilik ile emredip kötülükten men etmek.

20- Gıybet etmemek.

21- Anneye babaya iyilik yapmak.

22- Akrabaları ziyaret etmek.

23-Emanete hıyanet etmemek.

24- Şeriat çerçevesi içinde olmayan şakayı terk etmek.

25-Allah ve Resulüne itaat etmek.

26-Günahtan sakınıp ibadet etmek.

27-Allah Teala’dan korkmak.

28-Kainata ibret nazarıyla bakmak.

29-Düşünmek ve Tedbirli olmak.

30- Dili kötü sözlerden korumak .

31-Kötü işlerden sakınmak.

32-Kimseyle alay etmemek.

33- Herhalde dosdoğru olmak.

34-Dünyaya meyli terk etmek.

35-Büyü yapmamak.

36-Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek.

37-Hakk’ın gazabından emin olmamak.

38-Bir günlük nafakası olmayana sadaka vermek.

39-Hakk’ın rahmetinden ümit kesmemek.

40-Nefsi emmareye tabi olmamak.

41-Hakk’tan gelenin devlet olduğuna şükretmek.

42-Helalından yetecek kadar rızk talep etmek.

43-Zekat vermek

44-Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak.

45-Bütün masiyetlerden kalbi temiz tutmak.

46-Yetim malı yememek.

47-Kibirlenmemek.

48-Livatadan hazer etmek.

49-Beş vakit namazı devamlı kılmak.

50-Zulümle halkın malını yememek.

51-Allah’a şirk koşmamak.

52-Zinadan sakınmak.

53-Yalan yere yemin etmemek.

54-Verileni başa kakmamak.

32 Farz’ı Okumak İçin Tıklayınız

Bir müminin bunların tamamını bilmesi gerekmektedir. Lütfen not alınız.