Abdest Alırken Başı Mesh Etmeyi Unutursak Namaz Kabul Olur Mu?

Abdest Alırken Başı Mesh Etmeyi Unutursak Namaz Kabul Olur Mu?

Sıklıkla sorulan islami sorulardan biri olan abdest alırken başı mesh etmeyi unutursak namaz kabul olur mu konusu hakkında islam alimleri tarafından açıklamalar yapılarak, başın mesh edilmesinin abdestin farzları arasında yer aldığı ve unutarak yada kasten terkedilmesi durumunda namaz abdestinin yeniden alınması ve namazın yeniden eda edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dolaysıyla, yapılan açıklamalara bakıldığında, abdest alırken mutlak olarak uygulanması gereken abdest farzlarından olan başın mesh edilmesi eyleminin unutulması veya kasten uygulanmaması durumunda, abdestin yeniden tazelenmesi ve namazın yeniden eda edilmesi söz konusu olmaktadır.

Abdest Alırken Başı Mesh Etmenin Ölçüsü Nedir?

Toplumlarda yaygın bir şekilde merak edilen islami konular arasında bulunan abdest alırken başın mesh edilmesindeki ölçü, başın yalnızca dörtte biri oranında su ile ıslatılması yani mesh edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bilinenin aksine abdest alırken başın mesh edilmesinde kafa derisinin ıslatılması gerekmemektedir.Ancak, başın mesh edilmesi sırasında mümkün mertebede suyun kafa derisine kadar ulaşım sağlamasına da özen gösterilmesinde ayrıca fayda bulunmaktadır.

Nitekim bu konuda Ebu Hanife tarafından sunulan fetvada, başın dörtte birini teşkil etmesi sebebiyle, başın özellikle ön bölümünün mesh edilmesi, farzın yerine getirilmesi açısından yeterli bir eylem olduğudur. Ayrıca, bu görüşün Hidaye ve El-İhtiyar kaynaklarında da belirtildiğine göre, namaz abdesti alınırken başın yalnızca dörtte biri oranında mesh edilmesinin farzın yerine getirilmesi için yeterlidir.

Ancak, namaz abdesti farzından biri olan baş mesh edilmesinde elin üç parmağının kullanılması vacip olduğunu da belirtmekte fayda görmekteyiz. Dolaysıyla islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere namaz abdestinde başın yalnızca 2 veya 1 parmak yardımı ile mesh edilmesinin kafi olmadığı ve caiz olmadığı belirtilerek, en uygun biçimli olarak sağ elin iç bölümünün ıslatılarak başın ön tarafının mesh edilmesidir.

Ayrıca, parmak uçları ile suyun damlamaması durumunda da başın mesh edilmesinin caiz olmadığı, parmak uçlarından yeteri düzeyde suyun damlaması ile başın dörtte biri oranının mesh edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, nasiyeden alın bölgesine doğru sarkıtılan saç üzerine baş sınırı aşılması sebebiyle mesh edilmesinin kafi olmadığını da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Abdest Alırken Başın Kasten Mesh Edilmemesi Günah Sayılır Mı?

Abdest alınırken başın kasten mesh edilmemesi günah olmamakla birlikte abdest farzı olması sebebiyle ve namazın makbul olmasına mani teşkil etmesi sebebiyle, başın mesh edilmesi gerekmektedir. Dolaysıyla başın kasten mesh edilmemesi durumunda, günah durumu söz konusu olmamakla birlikte, namazın yeniden edası için abdestin yeniden alınarak başın dörtte bir oranında mesh edilmesi gerekmektedir.

Abdest Alırken Hangi Durumda Başın Mesh Edilmesine Gerek Bulunmamaktadır?

Abdest alırken baş derisinin mesh edilmesine gerek bulunmadığından ve bu sebepten dolayı, abdest alırken başın mesh edilmesine herhangi bir engel durumu söz konusu olmadığından, unutularak yapılmaması haricinde, abdest alırken mutlaka başın mesh edilmesi gerekmektedir. Ancak migren, sinüzit ve benzeri türden doğrudan kafa derisi irtibatlı sağlık sorunları söz konusu olması durumunda, başın mesh edilirken suyun kafa derisine temas ettirilmemesi yeterlidir.

Etiketler