Abdest Duası, Abdest alırken hangi dua okunmalı

Abdest Duası, Abdest alırken hangi dua okunmalı

Abdest Duası,Abdest alırken hangi dua okunmalı,abdest alırken okunacak dua,Gusül abdesti duası,abdest aldıktan sonra okunan dua

Abdest Duası

Abdest Duaları

Gusül abdestine şöyle niyet edilir :

” Allahümme inni üridül gusle liref’il cenabeti velkeraheti Allahümme tahhir kalbi ve cismi minel cenabeti vel keraheti ”.

 

Abdest almaya kalbimizden niyet ederken lisanımızda da :

” (Neveytül’vüdue) veya (Neveytü ref’alhadesi) veya (Neveytü izalethadesi) deriz. ”

 

Ellerimizi bileklerimize kadar yıkarken şu duayı okuruz :

” Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil’azim, velhamdülillahi ala dinil’islam ve ala tevfikıl’iyman, ve ala hidayetirrahman Elhamdülillahillezi enzele minessemai maen tahura ve cealel’islame nura. Ve kaaiden ve deliylen ila cennatinnaıymi ve ila darisselam. ”

”Allahüme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Eşhedü en Lailahe İllallahu, vahdehü laşeriykeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve resulüh”

Misvak Kullanırken Şu Duayı Okuruz :

” Bismillah, Allahümme Tayyib nektehi, ve nevir kalbi, ve tahhir a’zai, vahfaz vemhu zunübi. ”

Ağzımıza Su Verirken Okunacak Dua :

” Bismillah, Allahümme einni ala tilavetil Kur’an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike. ”

Burnumuza Su Verirken Okunacak Dua :

”Bismillah. Allahümme erihni raihatel’cenneti verzukni min naimiha vela turuhni raihatennar.”

Yüzümüzü Yıkarken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümme beyyid veçhi binurike yevme tebyaddu vücuhü evliyaike vela tüsevvid veçhi bizunubi yevme tesveddü vücuhü a’daik.”

Sağ Kolumuzu Yıkarken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümme a’tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesira.”

Sol kolumuzu Yıkarken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümme la tu’tini kitabi, bişimali ve la min yerai zah’ri ve la tühasibni hisaben, şediden ve la tec’alni min ashabis’sair.”

Başımızı Mesh Ederken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümme harrim şa’ri ve beşeri alen’nar ve ezilleni yevme la zılle illa zıllü arşik. ”

Kulaklarımızı Mesh Ederken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümec’alni minellezine yestemiunel kavle feyettebiüne ahseneh.”

Boynumuzu Mesh Ederken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahüme a’tık rekabeti minen nar vahfazni minesselasili vel ağlali vel’enkal.”

Sağ Ayağımızı Yıkarken Veya Mesh Ederken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümme sebbit kademeyye alessıratı yevme tezulü fihil’akdam.”

Sol Ayağımızı Yıkarken Veya Mesh Ederken Okunacak Dua :

” Bismillah. Allahümme’al zenbi mağfura ve sa’yi meşkura. Ve ameli makbulen ve ticaretn len tebure birahmetike ya erhamerrahimin.”

Abdest Alındıktan Sonra Şu Dua Okunur :

” Bismillah. Allahümmec’alni minettevabine vec’alni minel mühetahhirin, vec’alni min ibadikessalihin vec’alni nineşşakirin, vec’alni minellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.”