Abdestin önemi ve Abdest Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)

Abdestin önemi ve Abdest  Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)

Abdest Nedir?

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınmaya abdest denir.  Abdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde de tarif edilir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” buyrulur. Peygamber Efendimiz(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiili olarak göstermiş hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir.

Abdestin önemi ve Abdest  Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)
Abdestin önemi ve Abdest Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)

Abdestin Önemi Nedir?

Abdest almakla, dünyevî ve uhrevî bir çok fazilet ve güzellikler elde edilir. Peygamber Efendimiz  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar;

“Bir Müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında, yüzündeki azaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları, su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendiside tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Adap ve erkanına uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek: “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü” diyen bu kul için cennet kapıları açılmıştır; o, cennet kapılarının dilediğinden içeri girer. “

Kaç Tür Abdest Vardır?

3  tür abdest vardır. Bunlar;

-Namaz Abdesti

-Gusül (Boy) Abdesti

-Teyemmüm’dür.

Abdestsiz Yapılaması Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

-Namaz kılınmaz.

– Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez,

-Tilâvet secdesi yapılmaz,

-Kâbe tavaf edilmez. (Kabe’yi tavaf için abdestli olmak vaciptir)

– Cenaze namazı kılmak.

Abdesti Bozan Şeyler  Nelerdir?

Abdestli olan bir kimsede aşağıdaki hallerden biri meydana gelirse abdesti bozulur:;

-Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkmak,

-Ağız dolusu kusmak,

-Tükürdüğü zaman tükürüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak,

-Küçük veya büyük tuvalet yapmak, arkadan yel çıkmak,

-Bayılmak ve sarhoş olmak,

-Namazda gülmek (namaz dışında gülmek abdesti bozmaz),

-Uyumak.

Abdestin Edepleri Nelerdir?

-Abdest alırken başkasından yardım istememek.

-Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak

-Kıbleye doğru yönelmek.

-Gereksiz yere konuşmamak.

-Niyet ederken dil ile niyet etmek.

-Her uzvu iyice ovmak.

-Abdest dualarını okumak.

-Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek.

-Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte ” Bismillah ” demek.

-Kulağı mesh ederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini mesh etmek .

-Burna ve ağza suyu alırken sağ eli kullanmak.

-Sol el ile sümkürmek.

-Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması.

-Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şahadet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek.

-Durgun ve akarak yer değiştiren Sular ile birikinti halindeki Sulara ve Kıble’ye karşı abdest bozulmaz.