Abdestten Sonra Okunan Dualar Nelerdir?

Abdestten Sonra Okunan Dualar Nelerdir?

Abdest aldıktan sonra namaz ya da Kuran okuma gibi ibadetlere geçilmeden önce yapılması sevap olan ve Peygamberimiz tarafından da yapıldığı için sünnet sayılan bazı davranışlar bulunmaktadır. Bunların arasında abdestten sonra okunan dualar, Kadir suresinin okunması, kıbleye karşı yönelerek Kelime-i Şahadet getirmek ve son olarak peygamber efendimizin şefaati için Salavat getirmek yer almaktadır. Bahsedilen dualar ve uygulamalar hem kişileri manevi havaya sokarak imanlarını tazelemekte, hem de yapılacak ibadete daha da adapte ve motive olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca sünnet olmaları nedeniyle de sevabı büyüktür.

Abdestle İlgili

Peygamberimizin Öğüdü

Peygamberimiz abdeste ve abdestten sonra okunan dualar konusuna çok önem vermiş ve konuyla ilgili hem davranışları hem de sözleriyle örnek olmaya çalışmıştır. Özellikle abdestle ilgili aşağıdaki sözleri oldukça önemlidir;

“Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.”

Peygamberimizin cennetle müjdelediği bu salavatı okumadan önce abdest tam anlamıyla bitirilmeli, kıbleye dönülmeli ve bu dua okunmalıdır. Hadisi şeriflerde de yine bu duanın faziletleri belirtilmektedir. Görüldüğü gibi abdesti usulüne uygun, doğru şekilde ve farzlarına uyarak almak oldukça önemlidir. Onun kadar önemli bir diğer konu da abdestten sonra okunması gerekenlerdir. Peygamberimizin bu buyruğuna uymak gerekmektedir. Çünkü Allah’ın kullarını cennetle müjdelediğinin habercisidir.

 Abdestten Sonra Okunacak Dualar

İslam dini oldukça serbest bir dindir. İnsanları zorlama yoktur. Gönüllere girerek ibadet yapmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle abdestten sonra okunan dualar okunması farz olan şeyler değildir. Okunmasında sevap bulunmasına rağmen zorunluluğu yoktur, sünnettir. Bu konuda açıklık getirdikten sonra sırayla dualara geçebiliriz.

Peygamber efendimizin bu duayı eden her şeyi içine alarak dua etmiş olur diyerek önem verdikleri dualardan birisi olan aşağıdaki duayı da abdestten sonra okumak sünnettir.

“Allâhümma’ğ-fir li zenbi ve vessi’ fi dâri ve barik li fi rizkî”. Duanın anlamı ise “Yâ îlâhi! Günahımı affet, evimde genişlik ve rızkımda bereket ihsan eyle” şeklinde tercüme edilmektedir.

Abdestten sonra okunan dualar arasında yer alan aşağıdaki dualar abdest bittikten sonra artan sudan 3 yudum alınıp arka arkaya okunmaktadır. Bu dualar okunurken kıbleye dönülmesi adaptan sayılmaktadır.

İlk Okunacak Dua: “Allâhümme’c-alnî mine’t-tevvâbîne ve’c-alnî mine’l mütetahhirin”. Anlamı: “Yâ Rabbi! Beni her günah işledikçe tevbe eden ve günah tan kaçınıp tertemiz bulunan kullarından kıl”.

İkinci Okunacak Dua: “Allâhümmeşfini bişifâike ve dâvinî bidevâike va’sımni minel-veh-li ve’l-emrâzı vel-evcâ’ı”. Anlamı: Allah’ım! Beni kendi şifan ile şifalandır, kendi devan ile devalandır ve beni korkudan, hastalıklardan ve ağrılardan muhafaza buyur”.

Abdestten Sonra Kadr Süresi Okumanın Fazileti

Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde abdest aldıktan sonra besmele çekip, salavat getirdikten sonra Kadr süresi okuyanları peygamberlerle haşır neşir olacağı konusunda müjdelemiştir. Hadise göre sureyi 1 kez okuyanlar sıddıklar, 2 kez okuyanlar şehitler, 3 kez okuyanlar ise peygamberler ile birlikte değerlendirilmektedir. Hadisin sahih olup olmadığı konusu din âlimlerinin işi olup sure okumakta zarar bulunmayacağı, aksine sevap olduğu düşünülerek abdestin adabı olarak bu tavsiye yerine getirilmektedir. Farz olmadığı, yapılırsa sevap kazanılacağı ama yapılmadığında günahının olmadığı konusunda müminler uyarılmalıdır. Başka bir hadisi şerifte de yine abdest alıp ardından Besmele, Kelime-i Şahadet, Salavat getirdikten sonra kıbleye dönüp 3 kez Kadr süresini okuyanlar cennetin tüm kapılarının açılmasıyla müjdelenmekte, istenilen kapıdan cennete girebilecekleri söylenmektedir.

Kadr Suresi: “Bismillahirrahmânirrahîm. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle’ılfecr”.

Anlamı: “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir”.

Etiketler