Adile Sultan Türbesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adile Sultan Türbesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adile Sultan’ın Hayatı ve Türbesi Hakkında Bilgi

Adile Sultan’ı Tanıyalım

Adile Sultan, 30 Mayıs 1826 yılında doğdu. Küçük yaşta annesini kaybetti. Sultan 2.Mahmud büyütmesi için onu Nev-Fidan hatuna emanet etti. 2. Mahmud adlî lakabına istinaden kendisine adile adını verdi. Tahsil ve terniyesini 13 yaşına kadar babasından alan Adile Sultan, babasının ölümünden sonra eğitimini abisi Sultan Abdülmecid’den aldı. 20 yaşında iken Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa İle evlenmesi uygun görüldü ve  28 Nisan 1845 yılında evlendi. Adile Sultan’ın bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. Hayriye Sultan’ı 1865 yılında İşkodralı Mustafa Şerifi Paşazade Rıza Bey ile evlendirmiştir. Adile Sultan 1869 yılında kocasını kısa bir süre sonra da kızını kaybetmiştir. Dindarlığı ve yardım severliğiyle tanınan Âdile Sultan’ın Fın­dıklıdaki sarayı âlim ve şeyhlerin sık sık toplanıp sohbet ettikleri, muhtaç ve fakirlerin her zaman başvurduğu bir yer haline geldi. 12 Şubat 1899’da bu­rada vefat etti; Eyüp’teki Hüsrev Paşa Türbesi’nde, kocası Mehmed Ali Paşa’nın yanına defnedildi.

Kendisi, meşayihi Nahşibendiyye’den Mehmed Can Efendi hulefasından Bâlâ Tekkesi şeyhi Ali Efendiye bağlı idi. Fakir çocukları okutur, kendisi de okuyup yazmayı severdi. Divân ve tekke edebiyatını iyi biliyordu.

73 sene yaşayan Adile Sultan, İkinci Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, Beşinci Murad ve İkinci Abdülhamid’in saltanatını gördü. Ayrıca Osmanlı hanedanına mensup divan sahibi tek kadın şairdir.

Adile Sultan Türbesi Hakkında Bilgi

Adile Sultan türbesi İstanbul’un Eyüp semtinde Bulunmaktadır. Türbede  toplam 9 sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan 8 tanesi doludur ve dolu olan sandukalarda; Mehmed Ali Paşa,Adile Sultan,Küçük yaşta vefat eden Sıdıka ve Aliye isimli kızları ile oğullan İsmail Bey,Hayriye Hanım Sultan, Beşinci Sultan Murad’ın eşi Resan Hanım, Sultan Murad’ın kızı Fatma Aliye Sultan’ın Naaşları bulunmaktadır.

Adile Sultan Türbesinin Mimari Yapısı

Türbe 1849 yılında yapılmıştır.Türbenin kapısı şebeke dökme demirdendir. Bu demir kapının her iki tarafında birer türbe odası vardır. Kapının üstünde  Sultan Abdülmecid’in 1849 tarihli bir tuğrası bulunmaktadır. Türbe odalarının sokak tarafına bakan bölümde birer büyük hacet taşları vardır ve bu hacet taşlarının üzerleri kubbelidir. Sarı Afyon mermer taşı ile kaplı cephesine, duvara gömü­lü vaziyette dört köşe ve iyon başlıklı sütunlar yerleştirilmiştir.Türbe odaları bu yapının arkasında bulunmaktadır.

Adile Sultan Türbesinin Adresi ve Harita Bilgileri

Adres: Bostan İskelesi Sokak Numara 2 Eyüp, Merkez

Harita: