Alimler Hakkında Takvim Yazısı

Alimler Hakkında Takvim Yazısı

İNSANLARIN EN ÜSTÜNÜ VE EN ŞERLİSİ ÂLİMLER

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Kıyâmet gününde insanların azâbı en şiddetli olanı Allâh’ın ilmiyle menfaatlendirmediği âlimdir.” (Beyhâkî, Şuabü’l-İmân)

“Kimin ilmi artar da hidâyeti artmazsa ancak Allâh’tan uzaklığı artmış olur.” (İhya-u Ulûmiddîn)

Hz. Ömer “Dünyayı seven bir âlim gördüğünüzde onun dininiz aleyhinde olduğunu bilin. Zira her seven sevdiği ile meşgul olur.” buyurdular.

İmâm Halîl (rh.) dedi ki: “İnsanlar dört kısımdır:

Bir adam bilir ve bildiğini de bilir, bu âlimdir, ona uyun.

Bir adam bilir, bildiğini bilmez, o uykudadır, onu uyandırın.

Bir adam da bilmez, bilmediğini bilir, bu yol gösterici arayandır, ona öğretiniz.

Bir adam bilmez, bilmediğini de bilmez, işte bu cahildir, ondan uzak durun.”

Süfyân-ı Sevrî (rh): “İlim ameli çağırır. Eğer amel gelirse ilim kalır, gelmezse ilim gider.” buyurdular.

Ahiret âlimleri dini dünyaya âlet etmeyen, âhireti dünya karşılığında satmayanlardır. Onlar âhiretin ne kadar yüksek ve dünyanın da ne kadar hakir olduğunu bilirler. Dünyanın ahiretin zıddı olduğunu ve zararlarını bilmeyen kimse ahiret âlimlerinden değildir. Bir kimse bunu bilir de amel etmezse o şeytanın esiridir. Şehveti onu helâk etmiş, şekâveti üstün gelmiştir. Böyle adama uyan da helâk olur. İyi bil ki âlime yaraşan yiyecek, giyecek, mesken ve bütün dünya geçiminde orta halli olmaktır. Alim, aşırı refah ve bolluğa tâlip olmamalıdır.

Allâhü Teâlâ, Dâvud Aleyhisselâma buyurdu ki: “Şehvetini benim muhabbetime tercih eden âlime vereceğim en az cezâ onu bana münâcât; dua ve iltica lezzetinden mahrûm bırakmaktır. Ey Dâvûd, dünyanın sarhoş ettiği âlime beni sorma, seni muhabbetimin yolundan alıkoyar. Böyleleri kuttâ-i tarîk; kullarımın yolunu kesenlerdir.

Ey Dâvûd, Eğer beni talep edeni görürsen ona hizmet et, Ey Dâvûd, kim benden kaçanı geri getirirse onu büyük âlim yazarım, kimi de büyük âlim yazarsam ona ebedî ateşle azâb etmem.” (M. İhya, 40)