Allah İçin Sevmek Ve Buğzetmek Nedir Nasıl Olur?

Allah İçin Sevmek Ve Buğzetmek Nedir Nasıl Olur?

Allah için buğzetmek ve sevmek; dünya hayatında tek amacı Allah rızasını, cenneti ve rahmetini kazanmak olan müminler için önemlidir. İslam, müminlerin arasındaki sevgi ve muhabbeti esas almaktadır. Mümin kalbi her türlü kin, fesat, haset ve düşmanlıktan arınmıştır. Her şey Allah’ın eseridir ve bunun için Allah’ın yarattığı her şey, Allah için sevilmelidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerde Yüce Allah öyle buyurmaktadır;

  • “Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin.” – Hucurat, 49/10
  • “Kötülüğü iyiliğin en güzeli ile karşılık vererek defedin. Böylece bakarsınız ki aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluverir.” – Fussılet, 41/34
  • “Zaten takva sahibi mü’minler de bollukta ve darlıkta bağışta bulunanlar, öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlerdir.” – Al-i İmran, 3/134

Allah için sevmek ile ilgili kıssalar ve ders alınabilecek hikayeler bulunmaktadır. Allah için seven bir mü’min tüm Müslümanları kardeşi olarak görmeli ve kendisi için arzu ettiği tüm iyilikleri onlar için de istemelidir.

Allah İçin Buğzetmek Nedir?

Buğz anlamı; birisi hakkında kalben ve gizli olarak düşmanlık beslemek, kin duymak ya da nefret etmektedir. Buğz, İslam’a göre kötü huylardan sayılmaktadır. Müslümanlar kendi aralarında ölçülü ve edeple hareket etmelidir. Müslümanların birbirlerine kin beslemeleri, kırgınlığa ve hiddete yol açacak hareketlerde bulunmamaları gerekmektedir.

Buğz etmek, kötülük yapan kişilere düşmanca davranmak ve o kişiden kalben nefret etmek anlamına gelmektedir. Bu durum sevgiyi esas alan dinimizin prensipleri ile çelişmektedir. İslam’da kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek ve bunun sonucunda kötülüğe engel olmak esastır. Büyük İslam bilginlerinden biri olan Bediüzzaman Said Nursi, kimlere buğz edilir sorusuna karşılık olarak birkaç temel ölçü vermiştir;

  • Bir insanın kendi fikri ve düşüncesi ölçü olamaz. Başka bir kişinin fikri ya da düşüncesini, kişi kendi ölçüleri ile yorumladığında yanılması kaçınılmazdır.
  • Her doğruyu her yerde geçerli değildir ve her yerde söylenmemelidir. Her toplumda farklı anlayışlar ve bu anlayışlarla oluşmuş, sebebini bilemeyeceğiniz davranışlar vardır. Bu durumda bir yerde doğru olan, başka bir durumda yanlış olabilir. Temek sebep bilinmeden ve araştırılmadan verilen her hüküm yanıltıcı olmaktadır.
  • Düşmanlık duygusu yaradılıştan vardır. Fakat veriliş amacı mü ‘mine düşmanca davranış gösterilmesi değildir. Düşmanlık duygusu; şeytana, nefsimize, küfre ve zulme düşman olmak için verilmiştir.

Kendinize hasım olan ya da sevmediğiniz kişilere düşmanca davranmak yanlıştır. Bu durum aradaki düşmanlığın artmasına sebep olacaktır. Mü’min onurlu, eli açık, büyük olmakla ve daima ikram etmekle mükelleftir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurmuştur;

  • “İyi insanlar boş sözler ve çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler.” – Furkan, 25/72
  • “Eğer siz kendinize kötü davrananları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, Allah da sizleri bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.” – Teğabün, 64/14

Allah İçin Sevmek Ve Buğzetmek Hadisi

Kalp ile buğzetmek hadisi Peygamber Efendimiz tarafından buyurulmuştur. Peygamberimize (asm) İslam’da hangi amelin daha hayırlı olduğu sorulduğunda;

  • “Senin başkalarına yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir.” diye buyurmuştur.

Yüce Allah insanı kerim olarak yaratmıştır. Peygamberimiz bir Yahudi cenazesinin geçtiği sırada ayağa kalkmıştır. Merak edip sebebini soranlara ise ‘O bir insandır.’ diye buyurmuştur. Bu da Peygamber Efendimizin insana olan saygı ve sevgisinin ne kadar yüce olduğunu göstermektedir. Allah için sevmek ve buğzetmek ölçülü ve hak edene olunca güzeldir ve mü’min olmanın gereğidir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir