Allah Kâinatı Yaratmadan Önce Ne Yapıyordu?

Allah Kâinatı Yaratmadan Önce Ne Yapıyordu?

Kâinat yaratılmadan önce Allah’ın ne yaptığı ya da nerede olduğu gibi sorular, zaman ve ezel kavramlarının yanlış değerlendirilmesi sonucu sorulabilmektedir. İnsan; zaman ve mekâna bağlı yaşadığı için yaşanılan tüm olayları, nedenleri ve sonuçları zaman ölçüsüne göre değerlendirmektedir.

Allah’ın Ezeli Olması Ne Demektir, Ezel Kavramı Neyi İfade Eder?

Zaman; mahlukatın yaratılması ile başlayan ve içerisinde olaylar zincirinin birbirini takip etmesi, mahlukatların birbiri arında akıp gitmesi gibi olayları barındıran soyut bir kavramdır. Gelecek, geçmiş ve şu an olarak üçe ayrılan zaman, yaratılanlar için geçerlidir.

Ezel; zaman itibari ile sonsuzluk anlamına gelmemektedir. Ezel kavramında geçmiş, gelecek, mahluk ya da mekân gibi kavramlar yoktur. Ezel için bir başlangıç noktası tasavvur edilemez ve zaman gibi asır, yıl ay, gün gibi birimlere göre nitelendirilemez. Mutlak varlığın ancak mekân ve zamandan münezzeh olan Allah’a mahsus olmasından ibaret olan ezel kavramı, Peygamber Efendimiz tarafından bir hadis ile beyan edilmiştir. Allah nasıl ezelidir sorusu bu hadis ile açıklanmıştır;

  • “Allah vardır; beraberinden başka bir şey yoktu.”

Cinler ve insan yaratılmadan önce, yani kâinat yokken Allah’ın ne yaptığı ile ilgili;

  • Muhyiddin İbn Arabi’nin görüşü şu şekildedir; “Allah mahlukatı yaratmadan önce bir ‘ÂMÂ ’da idi.  Âmâ ’nın altında da hava, üstünde de hava vardı”
  • İbn Arabi, Âmâ ’nın Allah’ın nurunun tecelli ettiği ilk sahne olduğunu belirtmiştir. Bir hadise dayanarak görüş belirten İbn Arabi, Âmâ kavramının her koşulda bir muammayı ifade ettiğini düşünmektedir.

Allah evreni yaratmadan önce neredeydi? sorusunun yanıtı olabilecek olan ‘Âmâ’ kavramı, Allah ile birlikte hiçbir şey yoktu anlamına gelmekte olup bir muamma olarak ifade edilebilmektedir.

Allah ve Kâinat İle İlgili Hadis Ve Ayetler Hangileridir?

Allah (c.c) ve kâinatın yaratılışı ile ilgili ayetler şu şekildedir;

  • Araf Suresi (54. Ayet): Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.
  • Yunus Suresi (5. Ayet):Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O’dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.
  • Enbiya Suresi (30. Ayet): O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?
  • Furkan Suresi (59. Ayet):O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu bundan haberi olana sor.
  • Talak Suresi (12. Ayet):Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.
  • Hadid Suresi (4. Ayet):Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O’dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.

Allah kâinatı yaratmadan önce ne yapıyordu gibi soruların cevabı aranırken, Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifi dikkate alınmalıdır;

  • “Allah’ın zatını tefekkür etmeyin. O’nun nimetlerini ve yarattıklarını düşünün. Çünkü siz Allah’ın zatını düşünmeye güç yetiremezsiniz.”
Etiketler