Allah Kendisinden Büyük Bir Taş Yaratabilir Mi?

Allah Kendisinden Büyük Bir Taş Yaratabilir Mi?

Allah’ın kendisinden büyük bir taş yaratması ve bununla ilgili sorulan bir soru; Allah’ın varlığına getirilen en eski itirazlardan biri olarak kabul edilmektedir. Halk arasında çok yaygın olan ve felsefe dünyasında sıkça tartışılan bu soru, ateistlerin geliştirmeye çalıştıkları itiraz şekilleri olarak kullanılmaktadır. Şöyle ki soruya verilebilecek her iki net cevapta da ateistler için aynı sonuca ulaşılmaktadır;

  • ‘Allah her şeye kadirdir’ üzerine kurulan bu soru için verilebilecek ilk cevap; ‘Evet, Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir’ olacaktır. Bu durumda Allah o taşı kaldıramaz, demek ki her şeye kadir değildir sonucuna ulaşılmaktadır. Allah’ın temel sıfatları ile çelişen bu cevabın sonucunda, ateistler ‘Allah yoktur’ inancanı savunur.
  • Verilebilecek ikinci cevap ise; ‘Hayır, Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratamaz’ olacaktır. Bu durumda böyle bir taş yaratamıyorsa, her şeye kadir değildir sonucu çıkarılır. Ateistlerin bu cevap için de aynı sonuca varır; ‘Allah yoktur’

Bu cevaplarla kesin bir yargıya varmadan ya da cevaplara karşı itiraza geçmeden önce sorunun iyi bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Soruya verilecek cevaplarla ilgili farklı görüşler ve iddialar bulunmaktadır. Soruda bulunan çelişki, savunucuların kilit noktası olmuş ve çelişki sebebiyle soruya verilebilecek net cevaplar ortadan kalkmıştır.

Mutlak Kudret Paradoksu Nedir?

Tanrı taş paradoksu olarak da bilinen mutlak kudret paradoksu, dünya çapında tartışmalara sebep olan ve farklı yorumlara sahip olan bir düşünceler bütünüdür. Allah kendisinden büyük bir taş yaratabilir mi, Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi sorularını kapsayan bu paradoks ateistlerin savunmalarında ve itirazlarında sıkça kullanılmaktadır.

Mutlak kudret paradoksu kapsamında; çelişki içeren bir şeyin yaratılıp yaratılamayacağı, Allah’ın kaldıramayacağı bir taşı yaratıp yaratmayacağı sorgulanmaktadır. Bu durumda sorulan ana simge ‘her taşı kaldırabilen birisinin kaldıramayacağı bir taş’ olmaktadır. Bu da çelişki içermektedir. Tıpkı hem siyah hem de siyah olmayan bir kalem ya da evli bir bekar gibi çelişki içerir. Allah’ın çelişkili şeyler yaratıp yaratmayacağı konusu ise farklı felsefeci ve kelamcılar arasında görüş ayrılığı oluşturmaktadır.

  • Allah’ın çelişki içeren şeyleri yaratması anlamsız görüşünü savunanlar için; çelişki içeren şeylerin var olması mümkün değildir. Çelişki içeren cisimlerin mantıksal olarak var olmasının mümkün olduğu görüşüyle Allah’ın onları yaratması gibi söylemler anlamsızdır.
  • Allah çelişki içeren şeyleri yaratabilir görüşünü savunanlar için; Allah isterse çelişmezlik ilkesini devre dışı bırakabilir. Bu görüşü savunanlara göre Allah böyle bir taş yaratabilir. Ve yaratmadan önce çelişmezlik ilkesini ortadan kaldırır. Sonrasında yarattığı taşı hem kaldırabilir hem kaldıramaz.

Sonuç olarak her iki görüşü savunan kişiler için de ateisttik iddia çürütülmüş olmaktadır. Sorunun cevabı ile ilgili görüşü ister negatif ister pozitif olsun; Allah’ın her şeye kadir sıfatı ile çelişmeyen cevaplara sahiptir. Sonuç olarak bir ateistin Allah’ın varlığı ile ilgili bir iddiada bulunması bu soru ile mümkün değildir.

İslamiyet’te Mutlak Kudret Paradoksu Cevabı Nedir?

Allah her şeyi yapabilir mi? gibi bir sorunun cevabı, İslamiyet’te Al-i İmran Suresi’nin 189. Ayetinde gizlidir. Ayetin Türkçe meali şu şekildedir;

  • Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir. Allah’ın her şeye gücü kudreti yeter.

Sonsuzdan büyük bir rakamın var olduğu düşünülürse, o zaman sonsuzluk gerçeği ortadan kalkar. Bu soruda bulunan çelişkilerin mantık ve ilmen bir kıymeti yoktur. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetler ve İslamiyet inancına göre; hiçbir akıl, herhangi bir şeyin Allah’tan büyük olmasını mümkün göremez ya da düşünemez.

Etiketler