Allah Kul Hakkını Affeder Mi?

Allah Kul Hakkını Affeder Mi?

İnsanoğlu sosyal yaşantıya ve topluluk halinde yaşamaktadır. İnsanların kendi aralarında o kadar çok hakları ve sorumlulukları vardır ki birbirlerine karşılık sayılamayacak kadardır. Müslümanlar bu hak ve sorumluluklara ise ” kul hakkı ” demektedir ve bu haklara saygı göstermektedirler.

İnsanoğlu hem kişisel hem de başkalarının üzerinden günah işlemektedir. Bu günahların Allah katında ise affı vardır. Affedilmek için kişi pişmanlık duymalı ve yaptığı sucu itiraf ederek tövbe etmelidir ve Allah’a sığınmalıdır. O zaman işte yüce Allah (cc) günahlarımızı affedebilir. Eyer bir kişi yapmış olduğu hatayı veya kusuru görebiliyorsa hem ve inkar etmiyorsa hem karşısındaki insan hem de Allah kişiyi affeder. Kul hakkı için ise kişi Allah ‘a sığınması lazım. Kişi tüm samimiyeti ile Allah’ dan affedilmesini istemeli. Kul hakkını ise sadece Allah affeder. Bu konu hakkında bir sürü hadis-i şerif de bulunmaktadır. Kul hakkı gerçekten insanoğlunun en büyük korkusu olmalıdır. Biz kul hakkı ile Allahın karşısına hangi yüzle çıkarız.

Kul hakkı insanoğlunun maddi ve manevi yönden hayatında önemli bir yere sahiptir. Bütün müslümanların yaşama hakkı, onurunun ve şahsiyetinin sonuna kadar korunma hakkı, kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin korunması, düşünce hakkı, bilgi hakkı, seyehat hakkı, mülk sahibi olma hakkı, çalışma hakkı gibi daha bir çok sayamadığımız kişini kendine ait olan doğuştan gelen bu hakların tümü dinimiz olan İslam dini tarafından korunmuştur ve kollanmıştır. Bir müslümanın tanımadığı diğer kişilere iftira da bulunması, gıybet yapması, haksız yere bir müslümanın kalbini kırması gibi bir çok kötü alışkanlıklar kul hakkına girmektedir.

İnsanoğlu çok günahkar kuldur. Kişi eyer bir kul hakkı yemiş ise bunun tek kurtuluşu karşısındaki insanın güzel bir dil ile, tüm samimiyeti ile o kişinin kalbini kazanması gerekir ve helalleşmeside gerekmektedir. Eğer karşı taraf helalleşmeyi kabul ederse kişi bunun üzerine birde tövbe ederse gerçek anlamda kul hakkından yani günahından arınmış olur.

Müslümanların üzerine düşen görev ise hiçbir kimsenin ne malına ne mülküne saldırmamaktır. Eğer bir müslüman böyle bir günah işlediyse işte o zaman yapması gereken tek bir şey kalıyor. Ellerini açıp tüm samimiyeti ile ve gönülden gelerek  Allah’a dua etmelidir. Allah’tan işlediği günahı affetmesini istemeli ve tövbe etmelidir. İşte o zaman Allah tüm günahları affeder. Çünkü Allah (cc) affetmeyi sever. Allah bizleri de affettiği kullarından eylesin. Allah (cc) sadece ve sadece kendisine şirk koşulmayı affetmeyecektir. Allah bütün günahları affeder ve de bağışlar. Bizim yapmamız gereken Allah’a iyi bir kul olmak. İnsan oğlu hayatı boyunca hata yapmaktadır. Ama artık bu hataları ve günahları işlemeyelim.Yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat edelim. Kul hakkından kaçınalım ve birazda bu fani dünyadan sonraki olan gerçek dünyayı düşünelim.

Etiketler