Allah ve Peygambere iman

Allah ve Peygambere iman

Allah ve Peygambere iman

Allah ve Peygambere iman, Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Kur’an’ı ve Resûlullah’ın öğütlerini işitip dururken ondan Yüz çevirmeyin.” (Enfal, 8/20) “Allah’a ve Resûlüne itaat edin, sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz, rüzgarınız (kuvvetiniz) gider.”(Enfal,8/46) EY iman edenler! Allah’a itaat edin. Resûlüne ve sizden olan ulü’l-emre de itaat edin. Eğer Allah’a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah’a ve Resûlüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa, 4/59) Resûlullah (S.a.v)  buyurdular ki: “Kim bana itaat ederse, muhakkak ki Allah’a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah’a isyan etmiştir ”

Yine resûlullah (S.a.v): “İmtina edip diretenler hariç, bütün ümmetim cennete girecektir” buyurmuşlardı. “Diretenler de kim?” diye soranlara “Kim bana itaat ederse cennete girer, kim asi olur (itaat etmezse) O diretmiş demektir!” buyurdular? “Haklarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Resûlüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz: Hay! hay! Baş üstüne!” demek olmuştur. İşte felaha erenler, onlar olacaklardır. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa , işte ebedî başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.” (Nur. 24/5152) “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte; onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakimdir (Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” (Tevbe, 9/71)