Allah’ı Kim Yarattı Sorusuna Nasıl Cevap Verilmeli?

Allah’ı Kim Yarattı Sorusuna Nasıl Cevap Verilmeli?

Allah’ı kim yarattı sorusu ve yanıtı çelişki ve tutarsızlıklarla doludur. Bu soruya karşılık sorulan en yaygın soru ‘yaratıcı yaratık olur mu’ sorusudur. Yaratan, yaratılmış olamaz ve böyle bir soru sorulduğunda ardından gelecek sorular sonsuza kadar gidebilmektedir. Onu kim yarattı diye sorulduğunda ardından gelecek soru, peki onu kim yarattı olacaktır ve bu durum sonsuz bir soru silsilesi olarak devam etmektedir.

Allah’ı kim yarattı sorusunun cevabı yaratan yaratılmış olamaz diye verilebilmektedir. Çünkü yaratıcı, varlığının herhangi bir başlangıcı ve sonu olmayan demektir. Yaratık yaratıcı olamaz ve varlığının başlangıcı ve sonu olmayan tek bir yaratıcı olması gerekir. Bilim felsefesinde bir şeyin açıklaması olması gerekir. Böylece bu açıklama üzerine felsefe yapılabilir. Yoksa açıklamanın açıklamasının açıklaması vb. şeklinde sonsuz bir soru silsilesi oluşur. Bu şekilde ne ilmi bir faaliyette bulunulabilir ne de bir sonuca ulaşılabilir. Allah’ı kim yarattı sorusu da bu soru silsilesini oluşturan, anlamsız bir sorudur.

Allah doğmak ya da doğurulmak gibi sıfatlardan uzaktır. Allah’ın ne bir başlangıcı ne de bir sonu vardır. Ezeli ve ebedi olan Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. Yaratıcı olan, yaratılan olamaz. Bu durum hiçbir inanca ya da mantığa uygun değildir. Bu durumda bu sorusunun sorulması bile tamamen mantık dışıdır.

Allah’ı Kim Yarattı Sorusu İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Bu soru Allah’a ortak koşan kişiler tarafından Peygamber Efendimize sorulmuştur. Peygamberimiz Allah’ı nasıl anlattı merak ediyorsanız; bu soru üzerine Cebrail (a.s), Allahü Azimüşşan’dan İhlas Suresini cevap olarak getirmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) de bu soruyu soran kişilere İhlas suresi ile cevap verilmesini buyurmuştur. Allah’ı kim yarattı sorusuna nasıl cevap verilmeli denildiğinde İhlas Suresi akla gelmelidir. Allah’ı kim yarattı ayet ile cevabı şu şekildedir;

  • “De ki: O Allah’tır, Ehad’dir. (O) Allah’tır, Samed’dir. Doğurmadığı gibi, doğmamıştır da. Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir.”

Ayet-i kerimedeki Allah lâfzı Cenab-ı Hakk’ın zatına işaret etmektedir. ‘Ehad’ ise Allah’ın birliğini anlatmaktadır. ‘Samed’ ise Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin O’na muhtaç olduğunu ifade etmektedir.

Allah’ı Kim Yarattı Sorusuna Örneklerle Cevaplar

Allah’ı kim yarattı hadis-i şerifte şöyle bahsedilmiştir;

  • “Şeytan, ‘seni kim yarattı’ diye vesvese verince, ‘Allah yarattı’ denirse, ‘Onu kim yarattı’ diye, vesvese verir. Kendisine, böyle vesvese gelen kimse, ‘Ben Allah ve Resulüne iman ettim’ desin. (Buhari)
  • “Allah’ın yarattığı şeyleri tefekkür edin, ama zatını tefekkür etmeyin.” (Ebuşşeyh)
  • “Sizden biriniz: ‘Bu Allah, mahlukatı yarattı, peki Allah’ı kim yarattı?!’ diye soruncaya kadar soru sormayı sürdüreceksiniz!” (Buhari, Bel’u’l-halk, 11; Iman, 212-215)
  • Allah Resulü (sav) “Allah, ümmetimin içinden geçirdikleri şeyleri konuşmadıkça ve yapmadıkça bağışlamıştır.” Buyurdu. (Müslim, Iman, 201, 202)

Bu sorunun kendi içinde zincirleme cevaplara sahip olması ve gerçekleşmesi olanaksız olması sebebiyle çürütülmüştür. Buna bir örnek vermek gerekirse; asker emir onbaşından almaktadır. Onbaşı yüzbaşından, yüzbaşı başkumandan emir almaktadır. Başkumandan ise padişahtan emir alır. Peki padişah kimden alır? Böyle bir soru sorulamaz. Bu durumda padişah emir alıyor olsa, asker derecesine inmesi gerekir.

Kuantum fiziği alanında yapılan bazı çalışmalar, karanlık madde ve karanlık enerji olarak adlandırılan ve kâinatın %99’unun oluşturan enerji-madde karışımının bir anda var olduğunu göstermektedir. Yani öncesi yoktur. Trilyonlarca parçacığın önceki bir sebebinden bahsedilemezken, elbette bir yaratıcı ve öncesizliği olmalıdır. Bu sorunun sorulması, bazı kavramların daha öncesinden bahsedilmesinin imkânsız olduğu fikrini çürütür. Ki bu durumda imkansızdır.

Etiketler