Allah’ı Neden Göremiyoruz

Allah’ı Neden Göremiyoruz

Allah’ı insanların görememesi, bazı sebeplere ve hikmetlere dayanmaktadır. Allah niye gözükmüyor ya da Allah neden kendini gizliyor gibi sorulara verilecek en basit cevap, Allah “Nur” olduğu için, yani Nurani varlıkların başı olduğu için bu maddi dünyada biz insanlar tarafından görülmemektedir. Tam da bu noktada “Allah neden bir” sorusu anlam kazanmaktadır. Meleklerden güneş ışığına ve kâinatı var eden her şeyin yaratıcısı, her şeyin Bir’i Allah olduğu için insanlar Allah’ı gözleriyle görememektedir. İnsanlar sadece madde âlemini görürler ve kendi ruhlarını ya da amel meleklerini göremezler. Ayrıca bilinmesi gerekir ki bu konu Kuran-ı Kerim’de de geçmektedir ve bir tür imtihandır.

Allah kendini neden göstermiyor sorusunu Allah’a inanmayan insanların sık sık dillendirdiğine şahit olunur. Bu durum, tam olarak Allah’ın anlaşılamaması ile ortaya çıkar. Nitekim dine itiraz niteliğinde de sunulan sorulardan biridir. Öyleyse sormak icap eder; atomları ya da havayı, hatta radrasyonu neden göremiyoruz? Göremiyor oluşumuz atomun, mikropların, havanın ya da radyasyonun var olmayışı anlamına mı geliyor? Göremediğimiz ışınlar, o ışınların olmadığı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır, bu bilimsel olarak dahi yanlıştır. Öyleyse gördüklerimizi ve göremediklerimizi yaratan Allah’ı göremesek bile onun var olduğunun kanıtı olan işaretleri eğer doğru yere bakarsak her yerde görebiliriz. Zira görmenin yanında duyma konusunda da bilimsel gerçeklere göre insanların belli bir ses aralığını duyabilmesi söz konusudur. Örneğin dünyanın dönüşü çok gürültülü iken insanlar bu sesi duyamazlar. İnsanlar duymuyor diye dünya dönmüyor mudur?

Konunun psikolojik boyutu ele alınacak olursa; bir insanın ilk kez helikopter ya da uçak gördüğünde bile heyecanlanması söz konusudur. Dev bir bina ya da dev bir dağ ile karşılaşan insanlar heyecanlanabilmektedir. Bir insanın fiziksel olarak gözleriyle Allah’ı görmeye kalbinin dayanması ne kadar mümkün olabilir? Fiziksel olarak mümkün olduğu varsayıldığında, psikolojisinin bunu kaldıramayacağı su götürmez bir gerçektir. Yani, aslında Allah, kendisini bizi korumak için de gizlemektedir.

Allah’ı Ne Zaman Göreceğiz

Allah öldükten sonra Cennet’te görülecektir, fakat bu görmenin nasıl olacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Nitekim Allah’ın mahiyeti hiçbir zaman bilinemez ve Allah’ın nasıl görüleceği tasvir edilemez.

Allah’ı Bu Dünyada Neden Göremiyoruz

Allah’ın görünmeyişinin birçok sebebi olduğu gibi, bazıları şunlardır:

  • İnsanlar yaratılışları gereği Allah’ı görebilecekleri kapasitede bir güce sahip değildir. Gözler birçok maddi şeyi dahi görme konusunda yetersiz iken böyle bir kudreti görmeye de nail değildir.
  • Dünyada, yani varlıklar âleminde bir maddenin görülebilmesi o maddenin benzerinin ya da zıddının bulunması sebebi ile olmaktadır. Örneğin soğuk olduğu için sıcağın ya da ışık olduğu için karanlığın varlığı bilinir. Nitekim Allah’ın bir benzeri yoktur. Allah’ın zıddı yoktur. Allah’ı görüp kavrayabilmemiz de bu nedenle mümkün değildir.
  • Allah’ı görememek bir imtihandır. Allah herkes tarafından görülebilseydi imtihan ortadan kalkardı. Nitekim dünyada var olmamızın amacı inanan ile inanmayanın, iyi ile kötünün ayırt edilmesi değil midir?
  • Diğer bir nedeni de şiddet-i zuhurdur. Yani örneğin güneşe uzun süre bakmak gözleri büyük ölçüde olumsuz etkilemektedir. Ayrıca eğer güneş şimdiki konumunda dünyayı aydınlatan bir yıldız değil de her yeri kaplayan ve kapsayan bir varlık olsaydı güneşi görebilmek mümkün olmazdı. Bu örnekten anlaşılacağı üzere Allah her yerde çok şiddetli zuhur ettiği için insanlar Allah’ı görememektedirler.

Bir şeyin görülebilmesi için onun bir kıyası ya da sınırı biliniyor olmalıdır. Allah’ın ne bir kıyası vardır ne de bir sınırı.

Etiketler