Allah’ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız?

Allah’ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız?

Allah’ın varlığının delili, Allah’ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız? evrenin ve insanlığın oluşumunda yaratıcı bir güç var mı? Gibi sorular bilinen antik çağlardan beridir insanoğlunun cevap aradığı soruların başında gelmektedir.

allahin varliginin delili
Allah’ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız?

Allah’ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız?

Günümüze kadar dört büyük din ve bu dinlerin sürdürülmesi için birçok peygamber gelmiştir. Ayrıca sayısız, çok tanrılı ve tek tanrılı dinler vasıtasıyla da insanlık adına yaratıcı kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Dört büyük dinin sonuncusu ve evrenin son peygamberi Hz. Muhammed’in (S.A.V) Kuran – ı Kerim vasıtasıyla insanlara Allah’ın varlığını ve tekliğini tebliğ etmesi Allah’ın varlığının delillerinin en önemlisidir. İslam felsefi bağlamında Allah’ın varlığının delillerini birkaç ana başlık altında toplamak anlaşıla bilirlik açısından gayet yerinde olacaktır. Allah’ın varlığının delilleri kısaca şu başlıklar altında incelenebilir. Bunlar;

Allah'ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız?
Allah’ın Varlığının Kanıtları Nelerdir, Nasıl İspatlarız?

  1. Sevki ilahi delili
  2. İmkân delili
  3. Hudus delili
  4. Kuran – ı Kerim delili
  5. Akıl Delili

Allah’ın varlığının kanıtlanmasını, bu başlıklar altında incelemek büyük önem arz etmektedir. Bu başlıklar açıklandığında da görüleceği üzere en büyük ve genel kanıtlar bu başlıkların içerisinde mevcuttur.

Kuran – ı Kerim’de Allah’ın VarlığıŞüphesiz Kuran – ı kerim Allah’ın varlığının en büyük delilidir. Allah (C.C) bizlere Kuran’da birçok mesaj verdiği gibi varlığına delil oluşturacak ayetlerle de deliller sunmuştur. Kuran’da Allah’ın varlığının delili için şu sureler büyük kaynak oluşturmaktadır.

  1. Yunus Suresi
  2. İbrahim Suresi
  3. Enbiya Suresi
  4. Ankebut Suresi

Allah’ın varlığına ve birliğine delil oluşturan bu surelerle birlikte daha birçok surede Allah’ın varlığına kanıt bulunabilir.

Allah’ın Varlığın Bilimsel Olarak Açıklanması

Allah’ın Varlığın Bilimsel Olarak Açıklanması:
Allah’ın Varlığın Bilimsel Olarak Açıklanması:

Allah’ın varlığının islami çerçeveden bulgularının yanı sıra Allah’ın varlığının bilimsel delilleri de bir takım düşünürlerce açıklanmaya çalışılmıştır. Bu delillerin başında evren hakkında görüşler gelmektedir.

  • Maddeci görüşe göre; var olan evrenin sonsuz yani başlangıcı ve sonun olmaması gerekmektedir. Fakat daha öncede açıklandığı gibi atomların ve gezegenlerin hareket halinde olması kimi zaman tükenir olmaları bu durumu çürütmektedir.

Bu açıklamalara nazaran evrende bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. Allah (C.C) ise son peygamber Hz. Muhammed ile bu yaratıcının kendisi olduğunu bizlere Kuran ile açıklamıştır.

Allah’ın Varlığının Delillerle AçıklanmasıAllah’ın varlığının delillerinin birçok müslüman filozof tarafından açıklanmıştır. Bu filozofların düşüncelerinin yanı sıra birazdan bahsedeceğimiz başlıklar günümüzde Allah’ın varlığının ispatı için önemli deliller sunmaktadır. İnsan aklı beş duyu organıyla algılayamadığı durumları anlamlandırmakta ve algılamakta büyük zorluklar çekmektedir. Fakat bazı mantıklı açıklamalar sayesinde çoğu metafizik kavramı açıklanabildiği gibi Allah’ın varlığına kanıt oluşturan açıklamalarda mevcuttur.

Allah’ın varlığının Sevki İlahi Delili

Evrende ve doğada belirli bir düzen ve işleyiş olduğu bilimsel olarak da açıklanmıştır. Örneğin; dünyanın ve gezegenlerin belirli bir yörüngede hareket etmeleri vb. Bununla birlikte insan haricinde doğa da hayvanlarda doğuştan gelen birtakım beceriler mevcuttur. Örneğin yumurtasından çıkan bir deniz kaplumbağası denize doğru hızla gider ve daha yeni doğmuş olmasına rağmen denizde hareket etmeyi bilir. Bunun gibi doğada birçok davranış mevcuttur. Bu durum Allah’ın varlığına kanıt oluşturmasının nedeni; hayvanların davranışlarının ilahi bir güçle yönlendirilmesi ve yine bu davranışların kazandırılması olarak açıklanır.Allah’ın varlığının İmkan Delili

Bu açıklamanın temeli en basit tabiriyle; hiçbir şey kendiliğinden yani yoktan var olamaz. Bunun için kainatta bir yaratıcıya yani Allah’a ihtiyaç vardır. Her şeyin bir sebebe bağlı olması ve olmayan bir şeyin var olabilme ihtimali varlık kadar mümkündür.

Allah’ın varlığının Hudus Delili

Evrende bilinen her şey hareket halindedir. Başlangıçları tam olarak bilinmese de bitişi ve değişkenliği mevcut olan her şeyin bir başlangıcının olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında da bu başlangıcın temeli Allah’ın (C.C) varlığıdır.

Allah’ın varlığının İntizam Delili

Var olan her şeyde özellikle mikro düzeyde incelendiği takdirde bir incelik ve düzen mevcuttur. Evren de bulunan her şey sanki bir yapboz gibi belirli bir bütünün parçasıdır. Bu parçaların tamamı da ahenkle hareket etmektedir. Bu durumda ise Allah’ın varlığına kanıt oluşturur.

Allah’ın varlığının Kuran – ı Kerim Delili

Allah’ın varlığına en büyük delil şüphesiz insanlığa gönderdiği kuran – ı kerimdir. İslami öğretilerde kelam bilimi, Allah’ın varlığını kuran – ı kerimden örnekler açıklamaktadırlar. Kuran’ın içerisinde açıklanan birçok sır bu ilim sayesinde ortaya çıkmaktadır.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam