Ashab-ı Kehfin Duası ve Fazileti (2020 yılı Güncel)

Ashab-ı Kehfin Duası ve Fazileti (2020 yılı Güncel)

Ashab-ı Kehf’in isimleriyle dua etmekle ilgili olarak birçok kaynakta faziletlerinden ve faydalarından bahsedilmiştir.

Ashab-ı kehf mağara arkadaşları anlamına gelmektedir. Kuran’da bir sureye ismini veren ve kıssası anlatılan ashab-ı kehf ile ilgili 309 yıl mağarada uyuyup sonra uyandırıldıklarından bahsedilse de ne zaman yaşadıkları, sayıları ve isimleri hep tartışılagelmiştir.

Ashab-ı Kehfin Duası ve Fazileti
Ashab-ı Kehfin Duası ve Fazileti

Ashab-ı Kehf isimleri bazı kaynaklarda şu şekilde belirtilmiştir:

  • Yemliha,
  • Mislina,
  • Mekselina,
  • Mernüş,
  • Debernüş,
  • Şazenüş,
  • Kefeştetayyüş,
  • Köpekleri Kıtmir.

Bu isimleri okumakla ya da ev de bulundurmakla evin yanmayacağı, eşyaların çalınmayacağı, hayvanların kaçmayacağı hatta isimlerin bir bez parçasına yazılıp ateşe atılmasıyla ateşin söneceği gibi faziletleri bazı havas kitaplarında sayılmıştır.Sadece İslam kaynakları değil tüm Semavi dinlerin kaynaklarında ve diğer inanışlarda da tartışılan ashab-ı kehfin yaşadıkları yer ile ilgili de dünyada 30’dan fazla yer gösterilmiş ve tamamen ihtilaflı görüşler de bulunmaktadır. Kuran’da Kehf Suresi Ashab-ı Kehf kıssası anlatılmaktadır.

Kuran’da Ashab-ı Kehf Kıssası

Ashab-ı Kehf kıssası Kuran da Kehf Suesi 9.ayet ile 26.ayetler arasında anlatılmıştır. Allah (CC) bu kıssaya, insanların kıyametin kopacağını ve ahirette ölülerin diriltileceğini daha kolay kavrasınlar diye yer vermiş olabilir. Doğrusunu ancak Allah bilir.Kehf Suresi 9. Ayet meali: “Yoksa sen, bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve rakîmi mi şaşırtıcı buldun?” şeklindedir. Bu ayette Rakîm hakkında müfessirlerden bazıları sözlük anlamı ‘yazılı belge, kitabe’ anlamına geldiği için, Ashab-ı Kehf ile ilgili isim ve maceralarının yazılı olduğu levha, kitabe demişlerdir. Bazıları Ashab-ı Kehf’in yaşadıkları yer, mağara, dağ ya da vadinin ismi demiştir.

Bazı hadis kaynaklarında ise; Ashab-ı Rakîm adında Ashab-ı Kehf’ten başka üç kişinin mağarada girişe kayanın düşmesiyle mahsur kaldıklarını ve Allah için yaptıkları şeyleri vesile ederek dua ettiklerinde mağaradan kurtuluşlarının anlatıldığı nakile istinaden bunlar başka kişilerdir demiştir.10.ayette geçen Ashab-ı Kehf duası Türkçe meali şöyledir: ‘O gençler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” demişlerdi.’

Kuran ayrıca Ashab-ı Kehf’in sayısı konusunda ihtilaf olduğunu 22.ayet ile bildirmektedir. Köpekleriyle beraber dört, altı ya da sekiz olmalarına dair tahminleri ‘karanlığa taş atma’ deyimiyle nitelendirmiştir. Bazı kaynaklara göre 6 kişi olup yedincilerinin köpekleri Kıtmir olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Ancak ayetin de söylediği gibi ‘…De ki: “Onların sayısını rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme!’

Kehf Suresi 10. Ayetin Faziletleri Nelerdir?

Ashab- Kehf’in mağarada yaptıkları dua olan “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” duası ile ilgili İmam Gazali (RA), ‘İhya’ isimli eserinde işlere başlarken Besmele’nin sünnet olması gibi Besmele ile beraber Kehf Suresinin 10. ayetinin de okunmasının sünnet olduğunu söylemiştir.

Bazı alimlerde Allah’ın izniyle her meşru işin sonunun hayırlı olması için Kehf Suresi 10. ayet ile Taha Suresi 25-26. ayetinin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Bu duayı sıkıntılardan kurtulmak için, iş arayanlar için ve her türlü işe başlarken okunması tavsiye edilmiştir.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam