Aşk Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Aşk Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Sözlük anlamı olarak “aşırı sevgi, bir insanı belli bir varlığa, bir nesneye ya da evrensel bir değere doğru sürükleyip götüren gönül bağı” anlamına gelir.

Tasavvufî bir terim olarak ise, sevginin insanı bütünüyle hükmü altına alması, sevginin son mertebesi, varlığın yaratılış sebebi, varlığın aslı anlamında kullanılmaktadır.

Kur’ân’da ve sahih hadislerde aşk kelimesi yerine, sevgi kelimesinin karşılığı olarak çoğunlukla hubb ve mehabbet, bazen de vüdd ve meveddet kelimeleri ile bunların türevleri kullanılmıştır. İslâmî literatürde aşk ilâhî ve beşerî olmak üzere başlıca iki anlamda kullanılmıştır. İlâhi aşka genellikle hakiki aşk, beşeri aşka da mecazi aşk adı verilmiştir.