Asr Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Asr Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Asr Suresinin Arapça Yazılışı

asr-suresi
asr-suresi

Asr Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.


Asr Suresi Hakkında Genel Bilgi

Asr suresi adını birinci ayette geçen ve “zaman, çağ, ikindi vakti” gibi anlamlara gelen “asr” kelimesinden almıştır. “Asr” bir zaman dilimidir. 3 ayetten oluşur ve Mekke’de nazil olmuştur. Kuran-ı Kerimde sıralamada 103. suredir. Nüzul sırasına göre ise 13. suredir. Surede genel olarak insanın içinde bulunduğu ziyandan bahsedilerek, iman ve amelin kurtuluş için şart olduğundan ve hak ile sabrın tavsiye edilmesinden bahsedilmektedir.

Surenin Bize Vermek İstediği Mesajlar

Surenin bize vermek istediği mesajlardan şunlardır;

Allah’u Teala insan ömrünün bittiği zamana ve bu süre içinde Allah’ın kudretini ve hikmetini bizlere anlatıp bunların önemine işaret eden ibretlere yemin ederek, dört güzel özelliğe sahip olan insanların dışındaki herkesin ziyanda ve hüsranda olduğunu anlatır. İnsanın sahıp olarak feraha erebileceği bu özellikler; iman, iyi amel, hakkı tavsiye ve sabırdır. Bu özellikler dinin temelini oluşturmaktadır.

İnsanın kendisine verilen zamanı ve imkanları değerlendirememesinin sahip olduğu en büyük eksiklik olduğu ve bunun için ziyan içinde olduğu açıklanmaktadır. Öyle ki bu eksiklik hesap günü geldiğinde geri dönüşü olmayan bir pişmanlığa sebep olacak ve insan nasıl bir hüsrana uğradığını o gün anlayacaktır.  Kurtuluşa erebilmek için iman ile amelde gereklidir. Sadece iman etmek yetmez. İmanın yanında ibadetler ve iyi amellerde gereklidir. Hak olanı tavsiye etmek, iyiliği emretmek ve uygulamak, kötülükten sakınmak gerekir. Sabır ise insanın karşılaşacağı zorlukları aşabilmesi için gereken bir erdemdir.


Asr Sûresinin Fazîleti

Asr suresinin sahip olduğu faziletleri anlamak için onun hakkında söylenenlere bakmamız yeterli olacaktır.

Hadîs-i şerîflerde şöyle buyuruldu:

Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.

Ebû Huzeyfe şöyle buyurdu:

Resûlullahın Eshâbından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı.

İmâm-ı Şâfiî şöyle buyurdu:

Kur’ân-ı kerîmde başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr sûresi bile, insanların dünya ve âhiret saadetlerini te’mine yeterdi. Bu sûre, Kur’ân-ı kerîmin bütün ilimlerini içine alır.

Rabbimizin bizlere verdiği zamanı ve imkanları yerinde ve uygun bir şekilde kullanmalı ve kendimize güzel özellikler katabilmeliyiz. Aksi takdirde ziyandan kurtulamayız.

2 YORUM

  1. Avatar

    Sizin taaaaaaa