At Eti Haram Mı ?

At Eti Haram Mı ?

At eti haram mı ? Bu sorunun cevabı tam olarak belirli olmamıştır. Bu yazıda bu soruya açıklık getirmekte fayda var. Öncelikle at her zaman lazım olan en önemli hayvanlardan birisidir. At etinin haram olup olmadığına gelirsek, İslam dinin de hangi hayvanın etinin yenilip yenilemeyeceği güzel belirtilmiştir. Bunlar genel olarak belirli olarak belirtilmişse de bölgesel özellikler taşıyan hayvanların ise hükümleri tam olarak netlik kazanmamıştır. Bütün coğrafyada farklı olmak üzere bazı yerlerde yenilebilirken bazı yerlerde de yemek mekruh olmaktadır. Bunlar at eti, midye, ıstakoz ve bunlarla beraber birçok deniz hayvanı örnek olarak verilebilir.

Kur’an ve sünnette at etini yenilip yenilmemesinde de tam olarak net bir delil olmamaktadır. Bunun nedeni de bölgesel adetler ve maslahatlara göre atın tabiatı itibarı atı yemeyip daha çok savaş ve binmek gibi maslahatlardan dolayı bu hükmü farklılık arz etmiş ve devamlı olarak bu farklılıklar devam etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’ de atların genellikle savaş aracı olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Allah atı binmemiz ve süs hayvanı olarak atları, merkepleri ve katırları yaratmıştır. Hz. Peygamber Kur’an da haram olduğu belirtilen hayvanlar dışında bazı hayvanların da isimlerini söyleyerek yada vasıflarını belirtip bu konu üzerinden yasaklar koymuştur.

Cabir (r.a) rivayetine göre şöyle denmektedir. Hayber zamanı bizi merkep ve katır eti yemekten menetti ve atı bize yasaklamadı demiştir. Diğer yandan da Hz. Peygamberin at etinin yenmesinin yasak olduğunu belirten rivayetler bulunmaktadır.

At etinin helal olmamasının nedeni pis olmasından değil atı zamanında genel olarak savaş aracı olarak kullanılmasından dolayıdır. Bu nedenden dolayı at eti pis olarak sayılmamaktadır.

Ancak at etinin haram olup olmaması mezheplere göre farklılıklar göstermektedir. Hanefi mezhebinde Ebu Hanifeden rivayet edilip tercih ettikleri görüşle Malikilerden gelen gir görüşlere göre at eti tenzihen helale yakın olarak kabul edilmiştir, yine bu mezhepten  İmam Muhammed ile İmam Ebu Yusuf şafii ve Hanbeli mezhepleriyle beraber     Malikiler tarafından gelen farklı bir rivayete göre de at eti yenmesi mubahtır ve caizdir, diye belirtilmiştir.

Bu düşüncelerle birlikte bazı alimler at etinin mekruh, hatta yenmesinin haram olduğunu söylemektedirler. Şüphesiz haram ve mekruh olması görüşünde olanlar, eski dönemlerde atın hem asker hemde sivil hizmetlerde çok olarak kullanılmasından dolayı da haram olması daha çok etkili olmuştur.

Günümüzde ise atın eski zamanlarda olan çok etkinliklerinin azalması nedeniyle at etine daha çok mesafeli durum yol açmıştır. Özellikle Anadolu coğrafyasında devam etmesiyle beraber orta Asya da bulunan bütün Türk toplulukları at eti yemenin ve ikram edilmesinin bir fazilet olarak görmektedir ve orada bulunan alimler de at etinin helal olmadığı ile ilgili herhangi bir yorum yapılmamıştır.

 

Etiketler