Azrail Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Azrail Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Azrail Kelimesinini Dini Açıklaması

Dört büyük melekten birinin ismi olup, insanların canını almakla görevlidir. Azrâil kelimesi İbranice asıllıdır. Bu melek Kur’ân ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü’l-mevt (ölüm meleği), elçilerimiz şeklinde geçmektedir.

“De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 32/11)

“Nihâyet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur işlemezler.” (En’âm, 6/61; A’râf, 7/37). Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrâîl, bu meleklerin başıdır.