Baki Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Baki Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Kalmak, devam etmek, sabit olmak, bakmak, gözetlemek anlamlarındaki “b-k-y” kökünden türeyen bâkî, ebedî olan, devam eden demektir. Allah’ın sıfatı olarak baki, sonlu ve ölümlü olmayan, sonsuz yaşayan, varlığı sürekli olan demektir. Allah’ın zatî sıfatlarındandır. Tirmizî ve İbn Mâce’nin esmâ-i hüsnâ ile ilgili rivâyetinde geçmiştir.

(Tirmizî, Deavat, 83; İbn Mâce, Dua, 10). “…Her şey helâk olacak ancak O’nun zâtı bakî kalacaktır” (Kasas, 28/88) ve “Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır, ancak celal ve ikram sahibi Rabb’inin zâtı bâki kalacaktır” (Rahmân, 55/26-27) âyetleri de Allah’ın bâkî sıfatını ifade etmektedir.