Baş Ağrısı için Dua

Baş Ağrısı için Dua

Baştaki Bir Ağrı İçin

Baş Ağrısı İçin Dua, Sehl b. Ahmed, Ali b. Numan’dan; o, İbn Muskan’dan; o, Abdurrahman el-Kusayr’dan; o, Ebu Cafer el-Bakır (a.s.)’dan rivayet ediyor.

“Her kimin başı ağrırsa elini başının üzerine koysun ve şu duayı okusun:

Karada, denizde göklerde ve yerde her şeyi duyan, her şeyi bilen ve emniyetine sığınılan Allah’a sığınırım.”

Hariz Ebu Eyyüb el-Cürcani, Muhammed b. Ebu Nasr’dan; o, Sa ‘le- be’den; o, Amr b. Yezid es-Saykal’den; o, Cafer b. Muhammed b. Ali b. i el-Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib (a.s.)’den rivayet ediyor.

“Saykal: ‘ona başımın ağrısından yakındım ve gece gündüz muzdarip olduğumu ifade ettim.’ “Ebu Cafer şöyle dedi: ‘Başınız ağrıdığında elinizi başınızın üstüne koyun ve şöyle dua edin:

Allah’ın adıyla! O’nun adının yanında yeryüzünde ve göklerde hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi duyan, her şeyi bilendir. Ey Allah’ım, Muhammed S.a.v’in kendisi için Sana sığındığı şeyden Sana sığınırım.

Ehl-i Beyt inancının bir ravisi olan Ali b. Urve el-Ahvezi, ed-Dey- lemi’den; o, Davud er-Rakki’den; o, Musa b. Cafer (a.s.)’den rivayet ediyor.

Baş Ağrısı için Dua

Muhammed b. Cafer el-Bursi, Muhammed b. Yahya el-Armani’den; o da Muhammed b. Sinan es-Sinani’den; o, Yunus b. Zabyan’dan; o..da el-Mufaddal b. Ömer’den ve o da Ebu Abdullah as-Sadık (a.s.)’tan rivayet ediyor ki Ebu Abdullah es-Sadık (selam üzerine olsun) şöyle buyurmuştur:

“Bu dua, baş ağrısından muzdarip olduğu bir sırada Hz. Peygamber’e (s.a.v.), Cebrail (a.s.)’in öğrettiği bir duadır. Cebrail (a.s.) dedi ki: ‘Ey Muhammed! Bu dua ile, Allah senden baş ağrısını uzaklaştıracaktır.’ ve devam etti: ‘Ey Muhammed! Ağrısı olan her kim, bu duayı yedi defa okursa Allah’ın izni ile ondan o ağrı uzaklaştırılacaktır. Ellerini ağrının olduğu yere koy ve şöyle dua et: Allah’ın adıyla! Rabbimiz! Senin adın göklerde zikredilir! Rabbimiz! Göklerde ve yerde senin hükmün sürer ve yerine getirilir! Göklerde hükmünün sürmesi gibi, yeryüzüne de merhametini ihsan et. Kusur ve günahlarımızı bağışla. İyiliğin ve saf olanların Rabbi! Merhametinden bir ihsan ve şifa ihsan et.

Baş ağrısına yönelik bir diğer dua da şöyledir: Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten! Ey Muhammed S.a.v ve ailesinden kiri uzaklaştıran ve temizliği tamamlayan! Muhammed Sav ve ailesini esirge. Bendeki baş ağrısı ve migreni benden uzaklaştır.