Basiret Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Açıklamaları

Basiret Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Açıklamaları

Görme anlamına gelen “basar” kelimesinden türeyen ve idrak gücü, yakın, ma’rifet, ferâset, akıl, zekâ, hüccet, delil, sezgi, öngörü… vb. anlamlara gelen “basiret” kelimesi, Kur’ân’da; açık delil, beyan, ibretler (Kasâs, 28/43;. Yûsuf, 12/108), şâhit (Kıyâme, 75/14), Allah’ın âyetleri, delilleri, beyanları ve nurları (En’âm, 6/104; A’râf, 7/203; Câsiye, 45/20) anlamında kullanılmıştır. Basîret; hakla-batılın, hidâyetle-dalaletin, hayırla-şerrin, doğru ile yanlışın birbirinden ayrıldığı marifet, bilgi ve kalp nurudur. Basîret; ilham ile veya tecrübe ve öğrenme sonucunda oluşur. Çoğulu, besâir’dir.