Batıl Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Açıklamaları

Batıl Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Açıklamaları

Boşa gitmek, fâsit olmak, hükmü düşmek, işsiz kalmak, cesur olmak, bir şeyi bozmak, saçmalamak anlamlarındaki “b.t.l.” kökünden türeyen “bâtıl” kelimesi; gerçekliği olmayan, yok olan demektir. “Hak” kavramının zıddıdır. Din dilinde var gibi görünen ancak varlığı olmayan, hakikati bulunmayan, boş, temelsiz ve asılsız şeylere denir. Çoğulu, ebâtıl’dır. Bâtıl kelimesi Kur’ân’da yirmi altı âyette geçmiş ve yalan (Âl-i İmrân, 3/71), put (Lokmân, 31/30), şirk (Bakara, 2/42), haram, haksızlık, zulüm (Bakara, 2/188) boş, faydasız (Âl-i İmrân, 3/191) ve boşa gitmek (Hûd, 11/16) anlamlarında kullanılmıştır. Kur’ân’a göre; tevhid inancına uymayan her türlü inanç, Allah’tan başka tapılan ve yalvarılan her şey (Hac, 22/62; Lokmân, 31/30); kumar, hırsızlık, rüşvet, yalan, hile vb. yollarla elde edilen bütün kazançlar (Nisâ, 4/29) bâtıl’dır. Fıkıh ıstılahında ise, rükünleri ve şartları tamamen veya kısmen eksik olan ibadetler ile gerekli şartları taşımayan akitler batıl (yok, geçersiz) kabul edilmiştir. Batıl olan akit, herhangi bir hukukî sonuç doğurmaz.