Bela Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Bela Nedir? – Neye Denir? – Dini Terimler ve Kısa Açıklamaları

Sözlükte “denemek, sınamak; eskimek; musibet, darlık ve sıkıntı” anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de de bütün bu anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Firavun’un İsrailoğulları’na reva gördüğü korkunç işkenceler “büyük bir imtihan (belâün azim)” (Bakara, 2/49; Â’raf, 7/141; İbrâhim, 14/6) ve “apaçık bir imtihan (belâün mübin)” (Duhân, 44/33) diye nitelendirilmiştir. Hz. İbrâhim’in oğlu İsmail’i kurban etme girişimi de “apaçık bir imtihan” sayılmıştır (Sâffât, 37/106). Kulun denendiği imtihandan başarıyla çıkmasına da “güzel bir imtihan (belâün hasen)” denilmiştir (Enfâl, 8/17). Allah’ın korku ve kıtlık vermesi, can, mal ve meyveleri eksiltmesi de birer belâ (deneme) dır (Bakara, 2/155). Dünya, kimin daha güzel iş yaptığının anlaşılacağı bir belâ (deneme) yeridir, ölüm de hayat da bunun için yaratılmıştır (Mülk, 67/2). Peygamberler de dahil olmak üzere Allah herkesi bir belâ ile denemektedir. Belânın en şiddetlisine uğrayanlar önce Peygamberler, sonra da mânevi bakımdan onlara en yakın olanlardır (Buhârî, Merdâ, 3; Tirmizî, Zühd, 56; İbn Mâce, Fiten, 23; Dârimî, Rekâik, 67). Bir kimsenin gerçek şahsiyeti denenmesi halinde belli olur. Büyük belâlara büyük insanlar dayanabilir. Elde edilecek olan sevabın büyüklüğü katlanılan belânın büyüklüğüne göredir. Belâya uğrama günahlardan arınmaya ve mânen yükselmeye vesile olur. Bununla birlikte belâ istenmemeli, Allah’tan âfiyet dilenmelidir. Peygamber Efendimi (s.a.s) de “dayanılamayacak belâlardan” Allah’a sığınmıştır (Tirmizî, Zühd, 56; Deavat, 91; Buhârî, Deavat, 23; İbn Mâce, Fiten, 23, 31; el-Muvatta, Ayn, 8; Müsned, VI/157).