Bilim Kuranı Doğruladı

Bilim Kuranı Doğruladı

Bilim Kuranı Doğruladı

Analiz edersek islam şeriatı barbar değil, mükemmeldir. Şeriat öncelikle yapmanız gereken iyiliklerden bahseder. Çalmayın, tecavüz etmeyin vs. gibi. Ancak herkes bu iyiliklere kulak asmaz, onlar için cezalar vardır. Tüm şeriat aynı zamanda imanın şartlarından birini de barındırır. Beş şart olan ahret hayatına inanmak. Mülk Suresi Ayet 2 ; Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Bu hayat ile ölümden sonra ki hayat. Ahret hayatına inanmak iman için şarttır. Bu olmadan iman tamamlanmamış olur. Neden ?

 

 Birçok insan ölümden sonra ki hayatın mantık dışı olduğunu ve ölümden sonra ki hayatın olmadığına inanıyor. Birçok insan Allah’a inanmıyor. Onları mantık çerçevesinde nasıl ikna edebiliriz ? Kur’an-ı Kerim 6 binden fazla satırı olduğunu ve bu satırlarının binden fazlası bilim hakkında konuşur. Bilim hakkında konuşan satırları analiz ederseniz %80’i bilim tarafından %100 doğru olduğu söylemektedir. Son birkaç yüzyıldır teknolojinin de ilerlemesi ile bilim bu satırların %100 doğru olduğunu teyit etmiştir. Geri kalan %20’lik kısım ise daha bilinmemektedir. Birisi ise ölümden sonraki hayat, bilim bu noktaya kadar gelememiştir. Daha ölümden sonraki hayatı kanıtlayamamıştır. Bilim cennet veya cehennemin var olduğunu kanıtlayamamıştır. Bilim cinlerin var olduğunu kanıtlamamıştır. Görüldüğü üzere bilim kur’anda bahsedilenlerin %20’lik kısmını daha kanıtlamamıştır. Bundan ötürü körü körüne ölümden sonra ki hayata inanılmalı mı ? Bence mantıklı bir inanış. Kur’anın %80’ni %100 doğru ve kalan %20’si ise belli değil yani ne doğru ne yanlış. Bundan ötürü mantığım kalanında inşaAllah doğru olacağıdır.</font>