Bir Cariye Ve Hz Ömerin Adaleti

Bir Cariye Ve Hz Ömerin Adaleti

Bir Cariye Ve Hz. Ömerin Adaleti

Hz Ömerin Adaleti

Hz Ömerin Adaleti, İbn Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: Cariyenin biri, Hz. Ömer”- in huzuruna çıktı ve “Efendim olan kişi, beni günah işlemekle itham edip ateşe oturttu ve bu yüzden edep yerim yandı.” dedi. Hz. Ömer sordu: “Efendin, senin günah işlediğini gözüyle gördü mü ki – Cariye, “Hayır” dedi. “Pekala, sen ona bir itirafta bulundun mu?) diye sordu. Cariye “Hayır” dedi. Hz. Ömer: öyleyse, O adamı bana getirin› buyurdu. Adam gelince Hz. Omer sordu: “Demek sen Allah”ın azabıyla azap ediyorsun öylemi ?

Adam: ” EY Müminlerin Emiri, kendisinden Şüphelenmiştim” dedi. “Peki gördün mü O suçu işlediğini?” diye sordu Hz. ÖIİICİ. Adam: “Hayir, görmedim dedi. Hz. Ömer “ Kendisi, sana bir itirafta bulundu mu ? diye sordu. “Hayır, itirafta da bulunmadı.” dedi adam. Hz. Ömer: “Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah’a kasem ederim ki, eğer ben Resûlullah‘tan, “Kölesinden dolayı efendiye, çocuğundan ötürü de babaya kısas yapılmaz.’ dediğini duymasaydım bu cariye için sana kısas tatbik ederdim!” dedi. Hz. Omer, adama Yüz kamçı vurdu. Cariyeye de: “Haydi git, sen Allah rızası için özgürsün. Allah ve Resûlünün azatlısısın. Ben Resûlullah’tan duymuştum: Ateşle yakılan veya müsle yapılan (yani gözleri oyulan, kulakları kesilen, burnu koparılan kimse) hürdür. O, Allah ve Resûlünün azatlısıdır