Bir Müslüman Kadın Hristiyanla Evlenebilir Mi?

Bir Müslüman Kadın Hristiyanla Evlenebilir Mi?

Toplumların yapı taşı olarak geçmişten günümüze hep aile olarak gösterilmiştir. Aile birbirini seven bir kadın ve erkeğin evlenerek oluşturmuş olduğu ve bunu çocukla süslediği bir unsurdur. Herkesin bildiği gibi sağlam toplumlar sağlam aileler neticesi ile oluşmuş ve doğmuştur. Aile unsuru sağlam olmayan toplumların tarih sahnesinde yer almadığı, alsa dahi çok kısa süre içerisinde yok olduğu bilinci İslam dinindeki yerini de almıştır. İslam dini de aileye çok büyük önem vermiş ve toplumun ön önemli öğesinin aile olduğunu doğrulamıştır. Bu sebeple İslam dini insanların bir aile kurmak istedikleri zaman çok dikkatli olmaları gerektiğini savunmuş, bazı hususlara dikkat etmelerini söylemiştir.

Aileyi oluşturan en temel şey birbiriyle evlenecek olan kadın ve erkektir. Eğer kadın ve erkek isteyerek evlenmediyse oluşan ailenin tam bir aile olduğunu söylemek imkânsız olur, oluşan bu ailenin de devamının olmayacağı söylenebilir. Bu sebeple evlilikte birbirini seven, birbirine saygı gösteren çiftler olmalı, birbirini istemeyen çiftler kesinlikle ama kesinlikle evlenmemelidir. Evlilik konusun çok geniş bir konu olması ve bu konu hakkında İslam dininin de bazı hükümlerinin olması çoğu evlenmek isteyen ve aile kurmak isteyen kimseler için merak edilen sorular doğurmuştur. İslam dini de gerek Kuran ve peygamber efendimiz (sav)’in sünnetleri ile gerekse de diğer İslam âlimlerinin düşünceleri ile bu sorulara cevaplar sunmuş ve bu konuda merakı olan kimselerin meraklarını gidermeye çalışmıştır.

İslam dininde evlilik hususunda merak edilen hususlardan bir tanesi de bir Müslüman kadının bir Hristiyan erkekle evlenip evlenemeyeceği olmuştur. Öncelikle evliliğin çok kutsal bir durum olduğunu söylemeli ve bir çiftin evlenerek toplumun yapı taşı olan aileyi oluşturduğunu söylememiz gerekir tekrardan. İslam dininin belirtilen hükümlerine göre Müslüman bir kadının yalnız Müslüman bir erkekle evlenmesinin caiz olacağı buyrulmuştur. Yani Müslüman bir kadının Hristiyan bir erkek ile evlenmesinin caiz olmayacağı belirtilmiştir. Çünkü Müslüman bir kadın Hristiyan bir erkekten takva olarak üstündür. Kadın kendi gibi İslam dinine uygun hareket eden bir erkekle evlenmek zorundadır ki evlenmek gibi bir niyeti olursa. Fakat illa ki Müslüman bir kadın ve Hristiyan bir erkeğin evlenmesi gerekiyor ise yapılabilecek bir durum söz konusu olmaktadır. Yüce dinimiz İslam bu konuda şöyle bir açıklık getirmiştir. Eğer Hristiyan erkek Müslüman bir kadın ile evlenmek ister ise Müslüman olmak zorunda, İslam dini ne gerektiriyorsa onu yapmalıdır. Ancak Hristiyan erkek Müslüman olur ise Müslüman bir kadın ile evlenerek yuva kurabilir. Tabi sırf evlenmek için bir insanın Müslüman olması her ne kadar doğru, bu tartışılır bir konu. Fakat Hristiyan erkek İslam dinini tanıyarak, anlayarak, üzerinde düşünüp tartışarak, gerçekten Müslüman olmak istediği kanısına vararak Müslüman olur ise hiçbir sıkıntı olmaz.

Etiketler