Büyünün İnsana Etkileri Nelerdir ?

Büyünün İnsana Etkileri Nelerdir ?

Dinimizce gerçekleştirilmesi haram olan ve büyük günahlardan sayılan büyünün insanlar açısından ciddi anlamda olumsuz etkileri bulunmaktadır. Gerek fiziksel, gerek ruhsal ve gerekse de zihinsel yönden bireyin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenmesine neden olan büyü, bu bakımdan uygulandığı bireyde birçok belirtiler göstermekte ve hak üzere bulunan bir kimse tarafından bozulamadığı takdirde etkisi altına aldığı bireyin gerek maddi ve gerekse de manevi yönden ciddi anlamda tahribat altında kalmasına neden olmaktadır.

Büyünün İnsan Üzerinde Oluşturduğu Etkiler İse Şunlardır;

Kişinin İşleri Ters Gitmeye Başlamaktadır;

Büyüye maruz kalan bir kimsenin önceki dönemlere oranla günlük iş ve sosyal aktivitelerinde ciddi anlamda terslikler oluşmaya başlamaktadır. Kişi tarafından fark edilmesi oldukça güç olabilen bu durum sonucunda bireyin büyüden kurtulamaması durumunda, bu olumsuz durumların yaşam boyu olarak devam etmesi söz konusu olmaktadır.

İş Ve Sosyal Hayatta Verimsizlik Ve Sinirlilik Hali Oluşmaktadır;

Büyünün insan üzerindeki etkilerinden biri de, kişinin iş ve sosyal yaşamda verimsiz olması ve en küçük durumlar karşısında dahi aşırı tepkilemeler vermesidir. Büyü yapılan bir kişinin doğrudan sinir sistemi üzerinde baskı oluştuğundan kişi kendini sürekli olarak agresif, mutsuz, huzursuz hissetmekte ve ikili ilişkilerde sürekli olarak problemler yaşayabilmekte ve bu bakımdan da yalnız kalmaktan daha hoşlanmaktadır.

Uyku Problemleri Yaşamaktadır;

Büyü yapılan bir kimsenin diğer insanlarda olduğu gibi, kaliteli ve yeteri düzeyde uyku alımı söz konusu olmamaktadır.Ya daha geç zamanlı uyku sürecine girmekte veyahut sabah ezanına doğru uyku sürecine girmektedir. Genellikle sürekli olarak dalgınlık, düşünceli, içe kapanıklık, sessizlik ve karamsarlık içerisinde bulunmakta, ancak bu durumlara kendisi ve çevresindeki insanlar tarafından anlam verilmemektedir.

Kısmetleri Bağlanmaktadır;

Büyü yapılan bir kişinin güzel veya yakışıklı olması önemli olmaksızın, kısmetlerinde bağlanma söz konusu olduğundan, büyünün bozulmaması durumunda yaşam boyu olarak dünya evine girmesi de söz konusu olmamaktadır

Mal Ve Mülk Zenginliğine Sahip Olamaz Veyahut Zengin İse Sahip Oldukları Elinden Çıkmaktadır;

Büyü yapılan bir kimse, diğer insanlara göre daha çok çalışıp çabalaması sonuç vermediği gibi, elinde bulunan mal ve mülkünün büyü sebebiyle kısa zamanlar içerisinde elden çıkması da söz konusu olmaktadır. Özellikle yapılan büyünün yüksek tesirli olması durumunda kişinin mal ve mülkü fark edilemecek kısa zamanda elden çıkmaktadır.

Fiziksel, Ruhsal Ve Zihinsel Dünyasında Bozulmalar Hasıl Olmaktadır;

Büyü yapılan bir kimsede gerek ruhsal, gerek fiziksel ve gerekse de zihinsel yönden dengelerinde bozulmalar hasıl olmaktadır. Yapılan büyünün tesirine göre, kişide zamanla intihar etme düşüncesi, değersizlik hissi ve hatta cinayet işleme eğilimi dahi hasıl olmaktadır. Büyü ile vücuda musallat edilen cin veya şeytan varlığın kişiyi doğrudan baskı altına alarak bu sayede kişinin ruhsal yönden bunalıma girmesine ve intihar ederek cehenneme gitmesine neden olabilmektedir.

Bu bakımdan, büyü tesiri altına giren bir kimsenin mutlak olarak hak ehli olan birinden yardım alması ve biran önce yapılan büyüden kurtulması gerekmektedir.

Etiketler