Caiz Olan Dua Tılsım ve Sihirler

Caiz Olan Dua Tılsım ve Sihirler

Caiz Olan Dua Tılsım ve Sihirler

İbrahim b. Me’mun, Hammad b. İsa ‘dan; o, Şu ayb b. Akrküfi’den; o, Ebu Beşir’den; o da Ebu Abdullah (a.s.)’tan rivayet ediyor. “Kötü göz, ateş, diş ağrısı ve ateşle birlikte seyreden hastalık için yapılacak tılsımlar yasak değildir. Bir insan ne söylediğinin farkında ise bilinmeyen hiçbir şey onun duasının içine giremez.”

Muhammed b. Yezid b. Selim el-Kufi, en-Nadr b. Süveyd’den; o, Abdullah b. Sinan’dan; o da Ebu Abdullah (a.s.)’tan rivayet ediyor.

“Ebu Abdullah (a.s.)’a akrep ve yılana karşı tılsım, akli hastalığa karşı sihir ve tılsım ile eza ve cefa içinde bulunan, büyülenmiş kişi için tılsım ve sihir hakkında sordum. ‘Ey ibn Sinan, şayet Kur’an’dan alınmış iseler, dua tılsım ve sihir için yasak yoktur. Kur’an’ın tedavi etmediği kişiyi Allah tedavi etmez. Kur’an’dakinden daha etkili bir şey var mı? Allah şöyle buyurmuyor mu: ‘Kur’an’dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz.’ [17:82] Keza şöyle buyurmuyor mu:

‘Şayet biz Kuran’ı bir dağın üzerine indirmiş oİsaydık andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün.’ [59:21] Bize sor, biz sana her hastalık için, Kur’an’daki ilgili ayetleri öğretelim.”

BAZI TILSIMLAR TUZAKTIR

Ahmed b. Muhammed b. Müslim diyor ki:

“Ebu Cafer el-Bakır (a.s.)’a sordum: ‘Korunmak için tılsımlardan bazılarını kullanmalı mıyım?’ ‘Yalnızca Kur’an’dan alınan bazı tılsımları sakınmak için kullanabilirsin. Zira Ali (a.s.) buyurdu ki, tılsım ve muskaların çoğu tuzaktır.” dedi.

Cafer b. Abdullah b. Meymun es-Sa’di, Nasr b. Yezid’den, o, el-Kasım’dan, Ebu Abdullah es-Sadık (a.s.)’ın çoğu muskaların tuzak olduğunu söylediğini rivayet ediyor.

CAİZ DUALAR

İshak b. Yusuf el-Mekki Feddale’den; o, Eban b. Osman’dan; o, Zürare b. A’yan’dan rivayet ediyor.
Ebu Cafer el-Bakır (a.s.) şöyle buyurdu. “Bir hasta için Kur’an’dan bazı ayetlerin ve duaların o kişiye iliştirilmesi caizdir. Zira Kur’an ayetleri faydalıdır.”
İshak b. Yusuf, Feddale’den; o, Eban b. Osman’dan; o, İsnak b. Ammar’dan; kendisine “hasta olduğunda Kur’an ayetlerini yazıp üstüne iliştiren veya bu ayetleri yazıp onları yıkayan ve bu sudan içen kişinin yaptığı caiz midir”, diye sorulan Ebu Abdullah es-Sadık (a.s.)’ın “caizdir” diye buyurduğunu rivayet ediyor.
‘Allan b. Muhammed, Safvan b. Yahya’dan; o, Mansur b. Hazim’den; o, ‘Anbese b. Mes’ab’dan; o, Abdullah (a.s.)’tan rivayet ediyor.
“Bir kadın veya bir çocuğa bir duanın iliştirilmesinde mahsur yoktur.”         Ömer b. Abdullah, Ömer et-Temimi’den; o, Hammad b. İsa’dan; o, Şuayb el-Akrkufi’den; o, el-Halebi’den rivayet ediyor.
“Bazı Kur’an ayetlerini ve tılsımları çocuklarımıza ve kadınlarımıza iliştirebilir miyiz, diye sorduğumda, Cafer b. Muhammed es-Sadık (a.s.) şöyle dedi, ‘şayet kadın ay halinde ise bir deriye sarmak şartıyla taşıyabilir. Şayet bir deriye sarılı değil ise ay halindeki kadın onu taşıyamaz.’
Şuayib b. Zurayk, Feddale’den ve el-Kasım’dan; onlar Eban b. Osman’dan; o, Abdurrahman b. Ebi Abdullah (tbn Salim) (a.s.)’tan rivayet ediyor.
Ebu Abdullah, hasta olan kişiye bazı Kur’an ayetlerinin iliştirilebileceğine cevaz vermişti. ‘Cünüp durumda da mı’ diye sordum, şöyle dedi: ‘Bir mümin her zaman saftır, ancak bir kadın, deri ile sarılmadıkça onu taşımamalıdır. Erkek ve çocuk için mahzur yoktur.'”
Ahmed b. el-Marzuban b. Ahmed, Ahmed b. Halid el-Eşari’den; o, Abdullah b. Bükeyr’den rivayet ediyor.
Ebu Abdullah (a.s.)’ın ateşi çıktı. Cariyesi yanına gelerek durumunu sordu ve ‘şayet elbisene iyice sarıp sarmanır ve terlersen ateşin düşer’ dedi. Ebu Abdullah (a.s.) şöyle dedi: ‘Allahla Rasulü buyurdu ki, ateş cehennemin hararetinin ciddiyetindendir. Bazen şöyle derdi, cehennemin kaynamasındandır. Öyleyse onu soğuk su ile yatıştırın.'”

el-Husayb b. el-Marzuban el-Attar, Safvan b. Yahya b. Beyya’ es-Sa- biri ve Feddale b. Eyyüb’den; onlar, ‘Ala b. Razın’den; o, Muhammed b. Müslim’den; o, Ebu Abdullah (a.s.)’tan rivayet ediyor.

“Ateş cehennemin hararetinin ciddiyetindendir. Öyleyse onu soğuk su ile yatıştırınız.”

Ebu Gassan Abdullah b. Halid b. Necih, Hammad b. İsa’ dan; o, el- Hüseyin b. el-Muhtar’dan; o, Muhammed b. Müslim, Ebu Cafer (a.s.)’in ateşi çıktığında iki giysiyi nemlendirip giydiğini, onlar kuruduğunda diğerlerini giydiğini rivayet ediyor. .

Muhammed b. Müslim şöyle dedi: “Ebu Abdullah (a.s.)’tan şunu duydum: ‘Ateş için dua ve soğuk sudan daha iyi bir ilaç yoktur.'”

 

1 YORUM

  1. Avatar

    Böyle şeyler ne kadar caiz tartışmak gerekir. Sizce caizmi