Cami Adabı – Camilere Girerken ve Çıkarken Okunan Dualar

Cami Adabı – Camilere Girerken ve Çıkarken Okunan Dualar

Camiye Gitmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Davranışlar

Camiler Allah ( c.c)’a en kıymetli ibadetlerimizden birisi olan namaz ibadetimizi cemaat ile birlikte eda ettiğimiz kutsal mekânlarımızdır. Camiler Allah (c.c)’ın evleri ve bizde camilerde bulunduğumuz süre boyunca Yaratanın misafirleri olarak bulunmaktayız. Nasıl ki bir akrabamıza, eşimize, dostumuza misafirliğe giderken temiz giyinip gidiyor, evde bulunduğumuz süre boyunca oturup kalkmamıza, konuşmalarımıza dikkat ediyorsak, camilerde bulunduğumuz süre boyunca da böyle bir misafir olduğumuzu – üstelik bizi yaratana – asla unutmamalı ve buna göre davranmalıyız.

-Kişisel bakımımıza özen göstermeliyiz. ( Dişlerimizi fırçalamalı – başkalarınız rahatsız etmeyecek şekilde güzel koku sürülmeli – temiz kıyafetler giyinmeliyiz.)

Bu konuda “Sarımsak veya soğan yiyen bizden ve mescidimizden uzak olsun. Evinde otursun.” ( Buhari)

-Camilere ve mescitlere abdestsiz girilmemelidir. Hele hele Cünüpken asla girilmemelidir.  Böyle yapan kişi bol bol tövbe ve istiğfar etmelidir.

-Camiye giderken koşmak aslında doğru gibi görünse de yavaş yavaş ve sakin gitmek daha hayırlıdır.

Bu konuda “Namaza çağrıldığınız zaman koşa koşa gelmeyin. Yavaş yavaş ve sakin gelin. Namazın yetiştirebildiğiniz kadarını imamla kılın geri kalanını kendiniz tamamlayın. Çünkü herhangi biriniz namazı kastedip yürüdüğü zaman o artık bir tür namazdadır.” ( Müslim)

Camiye Girdikten Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Davranışlar

-Camiye girerken sağ ayak ile, çıkarken de sol ayak ile çıkılmalıdır.

-Başkalarını rahatsız edecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır.

-Namaz kılanların önlerinden geçilmemelidir.

– Parmakları birleştirerek oturulmamalıdır.

-Eğer ki bir yerde uyuya kalınıyorsa yer değiştirilmelidir.

-Camide dünyalık işler konuşulmamalıdır.

-Kayıp eşya aranmamalıdır ve ticaret yapılmamalıdır.

-Cami ve mescitlerde şiir okunmasına izin verilmemiştir. Ancak vaaz ve nasihat arasında konuyu izah etmek için okunursa uygun görülmüştür.

Camiye Girerken Okunan Dua ve Türkçe Anlamı

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e  salât ve selâm getirmeli, ardından da:

“Allahümme’ftah aleynâ ebvâbe rahmetike”

“Ey Allah’ım bizlerin üzerine rahmetinin kapılarını aç” diye dua etmelidir.

Camiye Çıkarken Okunan Dua ve Türkçe Anlamı

“Allahümme’ftah aleynâ ebvâbe fadlike”

 “Ey Allah’ım! Üzerimize lütuf ve kereminin kapılarını aç” diye duada bulunmalıdır.

Ön Saflarda Bulunmamın Sevabı

“İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta yer almanın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı.”(Müslim, Buhari)

Kaynaklar: Buhari  – Müslim – Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ konyacami.com – 8.1.2009 Tarihli Makale