Cenap Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cenap Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cenap ne demektir? Cenap Kelimesinin Anlamı Nedir? Cenap nedir. Kelime manası olarak cenap; saygı, şeref ve büyüklük gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle eski zamanlarda oldukça sık kullanılan bu kelime, İslam dininde Allah-u Teâlâ’nın şanını ve yüceliği belirtmek ve Allah’a karşı saygı ifadesi olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Cenap kelimesi köken itibariyle Arapçadır. Arapça kökenli bu söz Türkçede genellikle isimlerin önüne getirilerek o isimlere saygı ve hürmet etme anlamı vermektedir. Günümüzde Arapça kökenli bu tür söz ve söz öbekleri sıklıkla kullanılmaktadır. Cenap kelimesi Allah’tan bahsederken ya da Allah’a niyazda bulunurken kullanımı; Cenab-ı Allah ya da Cenab-ı Hak şeklindedir. Bu kullanımların sayısını arttırmak mümkündür. Gündelik hayatta cömert ve saygın kişiler için sıklıkla alicenap kelimesi de kullanılmaktadır. Aslında bu iki kullanımda doğrudur ancak dikkat edilmesi gereken husus biri dini içerikli olarak Allah’ı yüceltirken öbür kullanımda saygınlık belirtisi olarak kullanılmaktadır.

Cenap Kelimesinin Anlamı Nedir?Cenap Kelimesi Anlamı:

Cenap kelimesi yukarıda da bahsettiğimiz üzere yüce veya saygın gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamlar insanlar için kullanıldığı gibi dini amaçlı olarak da Allah’ı yüceltmek için kullanılır. Etimolojik olarak cenap kelimesi Arapça kökenli ve dilimize Arapçadan kazandırılmış bir kavramdır.

  • Sözlük Anlamı olarak cenap: Saygı, büyüklük, yücelik, onur, şerefli gibi anlamalara gelir. Saygınlık ve prestij sahibi kişiler için ön ad olarak cenap kelimesi kullanılabilir.
  • Arapça Kökeni: Cenap kelimesinin Arapça kökeni yaygın kullanımın yanı sıra biraz farklılık göstermektedir. Yan kelimesinden türeyerek yan, kat, nezd, taraf, cihet vb. gibi anlamlar taşımaktadır.Bu bilgiler ışığında cenap kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş ancak kullanıldığı takdirde dilimizi zenginleştiren kelimelerden biri halini almıştır. Eskiden daha sık kullanıldığı görülen bu kelime hazret, ulu gibi anlamlar taşıdığından saygıdeğer kişiler için kullanılmıştır. Cenap kelimesinin günümüzde bazı kullanımları ve anlamları şu şekildedir;

  • Cenab – ı Hak, Cenab – ı Allah: Allah’tan bahsetmeden önce bir saygınlık ifadesi olarak yüce Allah anlamına gelen bir ektir. Bunun yanı sıra; Cenab – ı Peygamber, Cenab – ı Osman gibi İslam dininde önemli kişiler ve önemli dini önderler için de aynı sebepten cenap kelimesinin kullanılması mümkündür. Osmanlı devletinde Peygamber efendimizden bahsedileceği sırada Cenab-ı Risaletpenahi şeklinde bir kullanımda kaynaklarda geçmektedir.
  • Bilhassa Osmanlı döneminde çokça cenap kelimesi ulvi ve ali gibi sözcüklerle birlikte de kullanılmıştır. Örneğin; Ali Cenap, Ulv-i Cenap gibi. Bu şekliyle kullanımında da yine herhangi bir değişiklik olmaz yalnızca kişinin saygınlık derecesini belirtmek için bir arada kullanılabilir.Cenab-ı Hak Kelimesi Neden Kullanıyor?

Allah-u Teâlâ’dan bahsederken cenab – ı hak kelimesinin kullanımı cenap kelimesinin anlamıyla doğru orantılıdır. Peki,

Cenab- ı Hak ne demektir?

Bu kullanımda herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Cenap bilindiği üzere; saygın, yüce, cömert vb. gibi anlamlar taşımaktadır. Hak kelimesiyle kullanıldığında ise kastedilen Allah (C.C)’tır. Allah’tan bahsederken neden hak diye bahsedildiğinin ise açıklaması oldukça basittir. Bu kullanımda anlatılmak istenen hak; her şeyin tam anlamıyla yerine konması, düzgün ve titizlikle yapılması, doğru olması şeklinde yorumlanmalıdır. İslam dininde Allah tektir ve eksiksiz olandır. Bu çerçeveden bakıldığında Allah’ın yüceliğini, adaletini, doğruluğunu ve hikmetini ifade etmek için hak tabiri kullanılır. Her şeyi hak ettiği şekilde yaratan ve gözetleyen Allah’ın yüceliğini hak sözüne yapılan bazı eklemelerle de görmekteyiz. Örneğin dilimizde; Cenab- ı Hak, Hak Teâlâ, Münim- i Hakiki vb. gibi Allah-u Teâlâ’nın doğrulu ve yüceliği için kullanılan bazı kavramlardır. Bunun içindir ki Allah (C.C)’tan bahsederken onun saygınlığı ve yüceliğini belirtmek için dilimizde cenab-ı Hak kelimesi yerleşmiştir.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam