Cennette Allah’ı Görebilecek miyiz?

Cennette Allah’ı Görebilecek miyiz?

Cennette Allah’ın görülmesi hakkında birçok ayet ve hadis mevcuttur. Cennette Allah’ı Görebilecek miyiz sorusu belki de çoğu müminin merak ettiği soruların başında; şayet cennete gidersek Allah’ı görebilecek miyiz? Sorusu gelmektedir. Oldukça hassa ve önemli bir konu olan bu soru açıklanırken kesin deliller ışığında yani ayet ve hadislerle bu soruyu cevaplamak gerekmektedir. İslami hemen hemen her konu da eğer ayet ve hadislerden yararlanılmazsa, yanlış ve eksik hükümlerle dinin doğru anlaşılmasına zarar gelir. Geçmişte yaşanan birçok olayda dinin yanlış yorumlanması büyük sıkıntılara sebebiyet vermiştir. O yüzden İslami bir konuda cevap ve hüküm aranırken Kuran ve sünnet bakılması gerek ilk ve en önemli iki kaynaktır. Bu iki kaynaktan örnekler vererek bu soruya yanıt vermeye çalışalım.

Ahirette Allah’ı Görmekle İlgili Ayet ve Hadisler:

cennette allahı görebilecekmiyiz
Cennette Allah’ı Görebilecek miyiz? Cennette Allahı görmek ile ilgili hadis-i şerif

İslami birçok konuda fetva ve delil aranırken bakılması gereken ilk kaynak şüphesiz ki kuran – ı Kerim’dir. Eğer kuranda aradığımız konuya yanıt oluşturabilecek bir bölüm yoksa o zaman ikincil kaynak olarak Allah’ın belirttiği üzere peygamber efendimizin hadis – i şerifleri ve sünnetleridir. Öncelikle kuran – ı Kerim’de bu konuya kaynak oluşturabilecek olan ayetleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.  • ‘’Vucuhun yevme izin nadıratun ila rabbiha naziratun’’ (Kıyame – 75/22,23)
  • Türkçe Anlamı: ‘’O gün yüzlerin hepsi parlar ve rablerine (sahiplerine) bakarlar.’’
  • ‘’La tudrikuhul ebsaru ve hüve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir’’ (En’am – 6/103)
  • Türkçe Anlamı: ‘’Gözler onu görür fakat anlayamaz, oysaki Allah bütün gözleri görür ve bilir. O (Allah) şüphesiz her şeyi idrak eden ve bilendir.’’

Cennette Allah’ı Görebilecek miyiz?

Görüldüğü gibi ahiret gününde ve ahirette yüce Allah’ın görüleceğine dair ayetler mevcuttur. Bu ayetlerin benzeri başka ayetler bulmakta mümkün. Bununla beraber bu ayetlerin ışığında birde peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde bizlere sahabe efendilerimiz aracılığıyla söylediği izahata bakalım. Cennette Allah’ın görülmesi ile ilgili hadisler şunlardır;

  • ‘’Sizler (müminler) Rabbinizi dolunay olduğu gecelerde ayı gördüğünüz gibi rahatlıkla ve hiç zorlanmadan göreceksiniz.’’ (Tirmizi, Cennet- 17)
  • Cerir Bin Abdullah El Beceli (R.A)’nin bizlere yaptığı rivayete göre, Hz. Peygamber, yanında oturan sahabelerin yanında aya bakarak şöyle söylemiştir;
  • ‘’Sizler Allah’ın huzuruna vardığınızda şu gökteki ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Görmekte bir zorluk veya sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bu yüzden gün doğumundan önce ve gün batmadan önceki namazlara devam edin.’’

Cennette Allah’ı Görebilecek miyiz?

Cennette Allah’ın görülmesi hakkında daha birçok hadis kaynaklarda geçmektedir. Bu konuyla doğrudan ve yakından ilgili olan hadisler kısaca bu şekildedir. Eğer cennette Allah’ı görecek miyiz sorunun cevabı nedir? Derseniz bunun yanıtı evettir.

Ahirette Allah’ı Kimler Görecek?

Ahiret günü ve cennette Allah’ın görülmesine dair birçok hadis ve ayet vardır. Bu ayet ve hadislerden hareketle Allah’ın cemalini kimler görecek kesin olmamakla birlikte bazı çıkarımlar yapmak mümkündür. Bir rivayete göre, Hz. Musa (alehisselam) Tur dağında Allah’la konuşurken Allah’tan cemalini göstermesini niyaz etmiştir. Bunun üzerine Allah (C.C) Hz. Musa’ya kendini gösterdiğinde buna dayanamayacağını bildirmiştir. Bu kıssadan anladığımız kadarıyla dünyada Allah’ın görülmesinin imkânı yoktur. Fakat insanlar öldükten sonra cennete girdiklerinde Allah’ı görebileceklerdir. Bir hadis-i Şerife göre Allah (C.C) cennette her Cuma güne cemalini görünür kılacaktır. Elbette bunun nasıl ve ne şekilde olacağını bilmek imkânsızdır. İslam inancına göre Allah’ı sadece cennet ehli kişiler görebilecektir. Bunun içinse kişilerin farzları eksiksiz olarak yerine getirmesi, haramlardan sakınması ve tam manasıyla Kuran ve sünnet üzere bir hayat yaşaması gerekmektedir. Cennette Allah’ın görülmek için yapılması gereken dünya hayatında Allah’a ve peygamber efendimize koşulsuz olarak tabii olmaktır.

Bizi Facebook adresimizden takip edebilirsiniz.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam


Etiketler