Çocuklara Ehlibeyt Sevgisini Kazandırma Yolları

Çocuklara Ehlibeyt Sevgisini Kazandırma Yolları

Çocuklara Ehlibeyt Sevgisini Kazandırma Yolları

1- Çocuğun ana rahmine düşme anı, hamilelik günleri ve ebeveynin ruh halleri çocuğun üzerinde çok etkili olabilir. ( Bu konuda daha önce belirttiğimiz nükteleri okuyup amel etmenin yanı sıra, annenin yediği şeylere dikkat etmesi, imamlar adına açılmış ihsan sofralarından teberrük olarak yemesi, dini toplantılara katılması, işittiği seslere dikkat etmesi, bebeğine süt verdiğinde Kurân ve mersiye dinlemesi ve… gibi konuları tavsiye ediyoruz.)

2- Fırat suyu ve Kerbela toprağı ile bağ kurması.

3- Alaka ve sevgiden faydalanmak. Yani çocuklara, imamlarla irtibat kurmanın insanı Allah sevgisine götüreceğini, dolayısıyla Allah’ın sevgilisi olabilmenin şartının, Ehlibeyti sevmek olduğunu açıklamak gerekir.

4- Ehlibeytin (as) kendi dostlarına gösterdiği lütuftan söz etmek gerekir.

5- Ehlibeytini sevmenin faziletleri ona anlatılmalıdır.

* Her kim Al-i Muhammed sevgisi üzerinde ölecek olursa şehit olarak ölmüştür.

* Her kim Al-i Muhammed sevgisi üzerinde ölürse kabrinden cennete iki kapı açılır.

İnsanın değeri gönül camında taşıdığı aşka bağlıdır. Sevdiği ve aşık olduğu şey ne kadar pahalı ve değerli olursa, onu taşıdığı için kendisi de o ölçüde değer kazanır.

6- Bu muhabbete duyulan ihtiyaç ve faydaları anlatılmalıdır.

İnsan, genellikle işindeki düğümü çözeceğine ve kendisine bir yarar sağlayacağına inandığı yere gider. İmamlar (a.s) bizim en sıkıntılı anlarımızda ve yardıma ihtiyaç duyduğumuz en kritik durumumuzda yardımımıza ulaşırlar.

Peygamberimizden şöyle nakledilmiştir: Benim ve Ehlibeytimin sevgisi, ıstırap ve korkunun son derece büyük olduğu yedi yerde fayda sağlar: Ölüm anında, kabirde, kabirden kalkıldığı sırada, amel defterinin verildiği anda, hesap anında, mizanın başında ve sıratta.

7- Çocukların bazı işlerini takdir etmek ve teşvikte bulunmak suretiyle onlara Ehlibeyti örnek göstermek. Peygamberimiz, namazında Yüce Allah’a çok ulvi ve yüce manalı sözcüklerle yalvaran bir bedeviyi gördü. Duası bitince onun yanına yaklaştı ve kendisine bir parça altını hediye etti ve şöyle buyurdu: Bunu sana vermemin sebebi, senin Yüce Allah’ın dergâhında O’na çok güzel ifadelerle yalvarışta bulunmandır. (Elbette teşvikin rüşvete dönüşmemesine dikkat edin.)

8- Terbiye edicinin hal, tavır ve hareketlerinin dolaylı bir eğitim etkisi vardır.

9- İmamların doğum ve şehadet günlerinde meclisler düzenlemek, bu tür toplantılara iştirak etmek ve ettirmek.

Aşure günü, Gadir-i Hum günü ve İmam Mehdi’nin doğum günü gibi münasebetlerde düzenlenen programlara katılmanın büyük etkileri vardır. Aynı şekilde hayatımızdaki güzel günleri imamların hayatı ile ilintilendirmek, sünnet ve evlenme gibi bir insanın hayatı boyunca unutamayacağı mutlu günleri imamlarımızın doğum gününe tevafuk ettirmenin tesiri oldukça fazladır. Yine çocuklarımızın mükellefiyet yaşına varmalarını kutlamak istediğimizde, bunu imamlarımızdan birinin doğum gününe tekabül edecek şekilde organize edecek olursak; bu kutlama anında tatlı şeyler dağıtır ve çocuklara hediye verdiğimizde, dolaylı olarak o imamımızın ismini de öğretmiş ve bunu onların zihninde unutulmaz bir hatıra olarak kaydetmiş oluruz.

10- İnsanın kemale olan fıtri isteği, özellikle gençlik yıllarında onu, üstün meziyetteki insanlara doğru cezp etmektedir… İşte bu noktada onun idealist duygusundan faydalanarak, Ehlibeyt (a.s) vasıtası ile bu boşluğunu doldurmak gerekir.

İmamlarımız (a.s) Yüce Allah’ın kemal ve cemalinin tecellileridir. Onların göstermiş olduğu kahramanlıklar, faziletler, mucize ve kerametler, hastalara şifa vermeleri, sıkıntıları gidermeleri, Allah katındaki şefaatleri ve onlara tevessül edenlerin hacetlerine ulaşmaları gibi konuların anlatılması, gençlerin onlara yönelmesi hususunda etkilidir.

Kurân-ı Kerim, bu terbiye yöntemine şu ayette işaret etmekte ve peygamberi bizlere örnek olarak sunmaktadır:

‘Andolsun ki Allah’ın Resulünde, sizin için uyulacak en güzel bir örnek var, o, size en güzel bir numune ve Allah’tan mükâfat umana ve ahiret gününde mükâfat umana ve Allah’ı çok çok anana da en güzel bir örnektir o.’

11- Muhabbetten uzaklaştıran faktörlerden kaçınmak.

Muhabbeti sağlayacak programların yanı sıra, nefrete yol açacak işlerden de kaçınmak gerekir. Mesela, İmam Hüseyin (a.s) adına düzenlenen toplantının çok yorucu ve usandırıcı olması veya Ehlibeyt adına düzenlenen programlarda çocuklara kötü davranılması; bazı dini işlerin zorla ve cebren yaptırılması gibi ‘muhabbet bağını’ koparacak yanlış uygulamalardan kaçınmak gerekir.

12- Manevi bir atmosferin oluşturulması.

Çocukları kendi hallerine bırakacak olursak belki de hiç Ehlibeyte yönelmeyecek, dua ve tevessül toplantılarına katılmayacaktır. Fakat onları cezp edip bu atmosfere sokacak programlar düzenleyebiliriz. Mesela ziyaret kafilesi düzenleyip ‘imamların haremlerine gideceğiz ve falan büyük şahsiyetleri ziyaret edeceğiz’ derseniz bu vesileyle onları arzu ettiğiniz manevi atmosfere sokabilirsiniz. Onlar, katıldıkları bu programlardan son derece etkileneceklerdir.

13- Kitap tanıtımı, makale ve şiir hazırlanması. ( Bunu, özet çıkarma, okuma, makale ve hatıra yazma dallarında yarışma düzenlemek suretiyle yapmak da mümkündür.)

14- Görevli gruplar oluşturmak. Örneğin, bir mahallede İmam Hüseyin’in yasını tutanlara su ve şerbet dağıtmak için kurulmuş platformda görevli olmak.

 
Yüce Allah’tan Sizlere, Salih Evlatlar Vermesini Temenni Ederiz