Cuma Hutbesi – Ölüm ve Hayat

Cuma Hutbesi – Ölüm ve Hayat

İL : İSTANBUL

TARİH:14.11.2014

ÖLÜM ve HAYAT

Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginiz daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”1

Metnini okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: “ Lezzetleri yok edeni (yani ölümü) çok hatırlayın.”2

Kardeşlerim!

Her insan doğar, büyür ve sonunda ölüm dediğimiz gerçekle karşılaşır. Hayatımız ölüm denen hakikate doğru akmaktadır. Bu dünyada kısa bir misafirlikten sonra, ebedî âleme intikal edeceğiz. Yaşadığımız hayatın bir özelliği desonlu olmasıdır. Her canlının belli bir ömrü vardır; zamanı geldiğinde hiç bir gecikme olmayacak, her canlı ölümü tadacaktır.3 Dünyaya gözlerimizi açtığımız bu hayat, öldükten sonra farklı bir boyut kazanacaktır. Zira ölüm, asıl itibarıyla bir yok oluş değil, yaptığımız iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığının görüleceği hayatın başlangıcıdır. Nitekim Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de : “ De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir”4 buyurarak buhususa dikkatimizi çekmektedir. Çünkü dünya hayatı ebedî kalmak için değil imtihan içinyaratılmıştır. Dünya da âhiret de Yüce Rabbimizin bir fazlı ve ihsanıdır. Ancak âhiret hayatı ebedîdir. Ölüm ile imtihan hayatı sona erer, ebedî hayata geçiş yapılır. Yüce Allah: “… Elbette ki âhiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”5 buyurarak bizi âhiret hayatını kazanmaya teşvik etmektedir.

Aziz Kardeşlerim!

Her geçen günümüz bizi ölüme daha da yaklaştırmaktadır. Yaşadığımız hayat, Yüce Mevla’mızın bize bir hediyesidir. Sağlığımız, gençliğimiz, malımız, mülkümüz ve sahip olduğumuz imkânlarımız bize emanet olarak verilmiştir. Bunlardan hesaba çekileceğiz. Dünya hayatında sahip olduklarımız, bize ölümü ve sonraki hayatı unutturmamalıdır. Nereye gitsek, neyin arkasında saklansak, nelerle oyalansak sonuç değişmeyecektir. Dünya hayatında her yol ölüme çıkar. Mademki, ölüm hepimiz için bir gerçek, o halde hesabımızı da ona göre yapmalıyız. Bu konu ile ilgili Rabbimiz Haşr suresinin 18. Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: “ Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah,yaptıklarınızdan haberdardır”6Hutbemi Kehf suresinin son ayetinin mealini okuyarak bitiriyorum: “ … Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın”7

1 Mülk, 67/1,2

2 Tirmizi, ‘Zühd’ 4

3 Al-i İmran, 3/185

4 Cuma, 62/8

5 En’am, 6/32

6 Haşr, 59/18

7 Kehf, 18/110

Hazırlayan: Dr. Zekeriya Tüfekçioğlu