Davud Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Davud Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Davud Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Davud Aleyhisselam

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultan yani hükümdardı. Soy bakımından Yakub Aleyhisselamın Yehuda adlı oğluna dayanır. Süleyman Aleyhisselamın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kur’an-ı kerimde on altı yerde geçmektedir.

Allahü teala, Musa Aleyhisselamdan sonra, İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler insanları Tevratın hükümleriyle amel etmeye davet ettiler. Fakat zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları, Tevratın hükümlerini değiştirdiler, peygamberlerini dinlemediler, ahlakları tamamen bozuldu. Allahü teala Amalika kavmi hükümdarı Calut’u karşılarına bela gönderdi. Calut, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkardı. Daha sonra, Talut isimli bir hükümdar gelerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Calut’un üzerine yürüdü. Talut’un ordusunda bulunan Davud Aleyhisselam, Calut’u öldürdü. Talut’un ölümünden sonra, Davud Aleyhisselam İsrailoğullarının hükümdarı oldu.

Bir müddet sonra Allahü teala kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahü tealanın dinine davet etti ve adaletle hükmetti. Filistin, Suriye ve Arap Yarımadasının birkısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs’ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Haleb, Nusaybin ve Ermenistan’ı da fethetti.

Mescid-i Aksa adıyla Kur’an-ı kerimde bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattı. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini oğlu Süleyman Aleyhisselama vasiyet ederek, yüz yaşında vefat etti. Kabrinin Kudüs suru dışında olduğu rivayet edilir.

Davud Aleyhisselamın ,

Çok güzel ve tesirli sesi vardı. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap, manzum şeklinde olup, eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebur, meşhur dört ilahi kitaptan biri olup, Tevrattan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasihat şeklinde olup, Tevratı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından, Tevrat’ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Davud Aleyhisselam, hazret-i Musa’nın getirdiği dini kuvvetlendirdiğinden resul olmayıp, Beni İsrail’e gönderilen nebilerden biridir.

Davud Aleyhisselam çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibadetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı.

Allahü teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle Zeburu okumaya başlayınca, kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte, okunan Zeburu tekrar ederlerdi.

Allahü teala Davud Aleyhisselama demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar, hazret-i Davud’un huzuruna gelip, ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi.

Kur’an-ı kerimde Bakara, Nisa, Maide, En’am, İsra, Enbiya ve Sad surelerinin birçok ayet-i kerimelerinde Davud Aleyhisselamdan bahsedilmektedir.

Kaynak : http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3789