Dinde Kardeşlik Hakkında Takvim Yazısı

Dinde Kardeşlik Hakkında Takvim Yazısı

KİŞİ DOSTUNUN DİNİ ÜZEREDİR

Allâh rızası için birbirini sevmek ve dinde kardeşlik Cenâb-ı Hakk’a yaklaştıran en makbûl amellerdendir. Güzel ahlâkın meyvesidir. Ashâb-ı Kirâm’ın yüksek vasıflarındandır. Cenâb-ı Hak buyuruyor ki meâlen:

“Hepiniz Allah ipine sımsıkı tutunun. Birbirinizden ayrılmayın ve Allâhü Teâlâ’nın üzerinizdeki nimetini de düşünün ki, sizler birbirinize düşmanlar iken o sizin kalplerinizi te’lîf edip yanaştırdı da nimeti sayesinde uyanıp kardeşler oluverdiniz…” (Âl-i İmrân S. âyet 103)

“-…Ey Habîbim- (onlar arasında öyle bir nefret ve intikam hissi vardı ki) yeryüzündeki servetin hepsini sarf etmiş olsa idin yine onların kalbleri arasında ülfet husûle getiremez; birleştiremezdin ve lâkin Allah onların aralarını te’lif buyurdu; birleştirdi.” (Enfâl Sûresi, âyet 63)

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Allâhü Teâlâ hayır vermeyi dilediği kuluna sâlih bir arkadaş ihsan eder. O arkadaş unuttuğu şeyi hatırlatır, hatırladığını da yapmasına yardımcı olur.”

“Kim Allâh rızâsı için birisiyle din kardeşi olursa, Allâhü Teâlâ cennette onun derecesini öyle yükseltir ki hiçbir ameliyle o dereceye erişemez.”

Herkesle dost olunmaz.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Kişi dostunun dini üzeredir. Sizden biriniz kim ile arkadaşlık yaptığına iyi baksın” buyurdular. (Müsned-i Ahmed)

Arkadaş akıllı olmalıdır. Zira ahmak, sana fayda vereyim derken zarar verir.

Ahmakla alakayı kesmek Cenâb-ı Hakk’a yakınlıktır.

Arkadaş güzel ahlâklı olmalı, günahlarla ve çirkin işlerle meşgul olmamalıdır.

Arkadaş, bidat sahibi ve dünyaya hırslı olmamalıdır. Zira insana arkadaşından huy bulaşır.

Arkadaşın âlim ve takvâ sâhibi olması, ilminden istifadeye vesile olacağından güzel olur.

Hz. Lokmân oğluna şöyle tavsiye etti:

“Ey oğul! Alimlerle otur, onların huzurunda diz çök. İyi bil ki ölü topraklar yağmurla nasıl dirilirse kalpler de hikmetle dirilir.”