Dini Sorular – Dinimizde Süslenmek Haram mı?

Dini Sorular – Dinimizde Süslenmek Haram mı?

Dinimizde Süslenmek ( Oje Sürmek – Makyaj Yapmak –Saç Boyatmak) Haram mı?

Dinimizde süslenmek belli ölçülerde serbest bırakılmış ve bu ölçü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bu soruya cevap ararken öncelikle Kitabımızdaki ölçüyü kontrol etmemiz ve bilmemiz gerekir. Bu ölçü Nur Suresinin 31. Ayetinde şu şekilde belirtilmiştir;

“Mümin kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar; edep yerlerini ve çevresini örtsünler. Görünen kısım dışındaki süslerini açmasınlar.  Başörtülerini yakaları üstüne kadar indirsinler. Kocaları,  babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, elleri altında bulunan esirler, ele bakar hale gelmiş ve erkekliği kalmamış kimselerle kadınların edep yerlerinin farkına varamamış çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar…” (Nur 24/31)

Bu sureden de anlayacağımız gibi kadın ve erkek yuvaları içinde birbirlerine karşı çekici görünebilmek için süslenebilirler. Ancak başkalarına karşı süslenmek konusunda işin içine kerahet girer ve bu kerahet niyetlere göre kişilerin davranış ve niyetlerine göre haram da olabilir.

Şimdi başlıktaki konuları tek tek ele alacağız.

Oje Sürmek Hakkında Dini Hükümler

Oje, tırnak yüzeyine işlediği için ve suyu altına geçirmediği için abdest alırken sürülmemelidir. Yani tırnaklarda oje varken alınan boy abdesti ve namaz abdesti geçersiz sayılır. Ama burada ayırt edilmesi gereken önemli bir konu var. Genelde gözden kaçan bu detay çokça sorulmakta. Abdest aldıktan sonra, oje sürmek abdesti bozmaz. Yani tırnakta oje varken alınan abdest kabul olmaz, abdest aldıktan sonra sürülen oje abdesti bozmaz.

-Saç Boyatmak Hakkında Dini Hükümler

Dinimizde bu konuda da kesin hükümler vardır. Saçı siyah renge boyatmak hem kadın hem de erkek için haramdır. İlk saçını siyaha boyatan firavundur ve lanet vardır. Bunun dışında ki boyalar renk olarak caizdir ama burada da dikkat edilmesi gereken önemli bir konu vardır. Eğer kullanılacak boyanın türü kına türü boyalar içinse, bu tür boyalar suyun geçmesine engel olmadığı için siyah reng haricinde caizdir. Ama tabaka türü boya kullanılacaksa, yani suyun geçmesine engel bir boya kullanılacaksa ne renk olursa olsun caiz değildir.

-Makyaj Yapmak Hakkında Dini Hükümler

Makyajdaki hükümlerde aslında yukarda belirtmiş olduğumuz ayette mevcuttur. Bir kadın eğer kocası için süsleniyor. Makyaj yapıyorsa bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak dışarıda güzel görünmek, başkalarına kendini beğendirmek için makyaj yapıyorsa bu caiz değildir. Bu konuda İbni Abbas hazretleri şöyle buyurdu;

“Hanımımın benim için güzel kokular kokmasını istediğim gibi, bende onun beğendiği kokuları sürüyorum, sürmeyi müstehap görüyorum”

2 YORUM

  1. Avatar

    Renkleri yaratan Allah’tır hiç bir kulunuda renkle test etmez.

  2. Avatar

    Murat Yant, kendi nefsine göre fetva veren mürted olur, tevbe edip imanını tazelemelisin.