Dini Terimler – Fasık ve Fısk Hakkında Kısa Bilgi

Dini Terimler – Fasık ve Fısk Hakkında Kısa Bilgi

Fasık Kime Denir?

Fasık, dini görevlerini terk eden, haram ve günah işleyen, günah işlediği bilinen ( açıktan günah işleyen ) kişiye denir.

Biraz daha genelleyecek olursak, Allah’u Teâlâ’nın emir ve yasaklarına itaat etmeyen, yasakladığı şeyleri yapmaktan kaçınmayan, kısacası İslam dininin çizdiği sınırların dışına çıkan kişilere Fasık denir.

Fısk, Fasık kişilerin işledikleri günahlara denir. Asi olmak, karşı gelmek gibi.

Fasık Kişi Kâfir mi oluyor?

Bu noktada araya bir çizgi çekmek gerekiyor. Fasık kâfir demek değildir. Her Kâfir fasıktır, ama her fasık kâfir olmayabilir. Buradaki farkı mutlak fasık ve mümin fasık olarak ele alacağız.

Mutlak Fasık: İlahi emirlere hiçbir noktada itaat etmeyen ve her bakımdan asi olan kimsedir ki buna kâfir denir.

Mümin Fasık: İman esaslarını tasdik ettiği halde tembellik, gaflet ve şehvet sebebiyle ilahi buyruklardan birine itaat etmeyen kişi olup sadece bir veya birkaç noktada Fısk içinde bulunur. Fasıklık vasfından kurtulabilmek için tövbe eder, salih ameller işler, haram ve günahlardan uzak durursa fasıklıktan kurtulur. Ancak tövbe etmeden vefat ederse, durumu Allah’u Teâlâ’nın iradesine bağlı olup, dilerse doğrudan dilerse de şefaatçilerin şefaati ile onu affeder ya da cehennemde azaba uğradıktan sonra cennete kabul edebilir.

Fasık ve Fısk İle İlgili Hadisler

-“Fıskını ilan eden fasık, hürmeti kaybetmiştir.”

-“Fıskı aşikare olan fasıka lanet olsun”

-“Fasık övülünce, Rabbimiz gadaba gelir”

-“Allah’ın rahmetinden ümidini kesmeyen fasık, Allah’ın rahmetinden ümidi kesen adibden, rahmete dağa yakındır.”

“De ki, ey çok günah işlemekle haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden (bizi affetmez diye) ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, (iman ehlinin) bütün günahlarını hiç şüphesiz affeder. Elbette O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.”