Dini Terimler – Minber Hakkında Kısa Bilgi

Dini Terimler – Minber Hakkında Kısa Bilgi

Biz Müslümanların toplanıp ibadet yaptığı yerler camilerdir. Camiler Allah’ın evidir. İşte günde 5 vakit ziyaret etmeye özen gösterdiğimiz ve içinde bulunduğumuzda ayrı bir mutlu olduğumuz bu camilerde çeşitli bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerden bir tanesi de minber’dir. Bu yazımızda size minber ve tarihçesinden bahsetmeye çalışacağız.

Minber, hatip, din görevlisi veya imamın, Cuma günü, Bayram günü veya dini günlerde, inanan ve ibadet için camide bulunan cemaate, o güne özel veya daha önce belirlenmiş konularda telkin ve uyarılarda bulunan hutbeyi okumak için çıktığı yere denir.

Arapça da “ yüksek yer “ anlamına gelir.

Minber’in Mimari Yapısı

Minber, taştan, mermerden veya ağaçtan yapılabilirler. Minberler genelde mihrabın sağ tarında bulunurlar. Ağaçtan yapılan minberler oyma ve boyama sanatı ile işlenip süslenir. Selçuklular zamanında yapılan Bursa Ulu Cami ve Konya Alaeddin Cami minberleri zamanın en nezih minberleridir. Mermerden ve taştan yapılanlar genelde sade olarak görünür. Minber’in girişi perde ile kapalıdır. Caminin veya cemaatin büyüklüğüne göre 5, 7,9 ve daha fazla basamaklı olabilir.

Minber’in Tarihçesi

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Medine’de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi’de, önceleri bir minber bulunmuyordu. Cemaatin çoğalması nedeniyle Hz. Peygamber (s.a.v)’in ders ve hutbelerinin daha rahat duyulabilmesi için, Hicretten yedi yıl kadar sonra ilk minber yapıldı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) o zamana kadar bir hurma kütüğüne yaslanarak ve kerpiçten yapılmış bir set üzerine çıkararak hitap ediyordu.

İlk Minber Hakkında Bilgi

İlk minber Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ashabıyla istişaresinden sonra isteği üzerine bir kadının marangoz olan kölesi tarafından yapılmıştır. Ahşap olan ilk minber, Medine’den Şam tarafına doğru dokuz millik bir mesafede bulunan ormandan kesilen ılgın ağacından yapıldı. Minber iki basamak ve üst tarafında bir oturma yerinden ibaretti. Mescitte yerine konulup, Allah Resulü’nün üzerine ilk çıkışında, daha önce yaslanarak hitap ettiği hurma kütüğünden bazı inilti sesleri duyuldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v), hurma kütüğünü eliyle okşayınca inleme sesi kesildi. Bu olay, Ashabın huzurunda cereyan ettiği için pek çok kimse tarafından rivayet edilmiştir.

İmamlar Neden Minber’in Üçüncü Basamağında Hutbe Okurlar?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) vefat edince ilk halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) edebinden dolayı minberin ikinci basamağında, Hz. Ömer (r.a.) de ilk basamağında hutbe okumuşlardır. Hz Osman (r.a) ise üçüncü basamağa kadar çıktı. Çünkü o da bir basamak inseydi yerde hitap etmesi gerekecekti. Bu ise sünnete aykırı olurdu. Minber’in kapısına ilk perde astıranın da o olduğu rivayet edilir.

1 YORUM

  1. Avatar

    Minberdeki perdenin anlami