Dinimiz Açısından Nafaka Kuralları

Dinimiz Açısından Nafaka Kuralları

Dinimiz Açısından Nafaka Kuralları

Nafaka, her insanın normal bir düzeyde geçimi için yaptığı harcamalardır. Konumuz alanında ise nafaka, evlilik anlaşması uyarınca kadının yemek, giyim, konut ve ihtiyaç duyduğu ev aletlerinin erkek tarafından karşılanmasıdır. Erkek bu ihtiyaçları karşılamada, eşinin sosyal konumunu göz önünde bulundurmalıdır.

Nafaka hususunda iki önemli noktaya dikkat etmek gerekir:

a) İslâmî fıkıh kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla, nafaka erkeğin üzerine farzdır ve kadın onu talep etme hakkına sahiptir.

Kadın, eşi tarafından nafakasının karşılanmaması durumunda, bu hakkını eşinin malından alabilir. Nafakanın erkek üzerinde farz oluşu, evliliğin ilk gününden başlar ve ölünceye kadar devam eder ve hatta ric’î talakın bekleme süresi boyunca da geçerlidir. Geçim temini noktasında kadının yoksul veya zengin olması, nafakanın farz oluş hükmünü etkilemez. Erkeğin nafakayı ödememesi veya iflas etmesi durumunda, kadının nafaka hakkı diğer alacaklılardan önceliklidir. Erkek, durumunun iyileşmesiyle birlikte eşinin hakkını ödemek zorundadır.

Kadın, birkaç günlük ödenmemiş nafakasını bile kocasından alacaklı konumundadır ve hak asla ortadan kalkmayacaktır. Bundan dolayı erkek, eşinin hakkını asla zayi edemez; bu hususta her hangi bir sorunun çıkması durumunda, kadın yasal yollardan hakkını arayabilir.

Yüce Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Melundur, melundur; ailesinin hakkını zayi eden kimse.

b) Nafaka hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Bir başka nokta, nafakanın miktarıdır. Din açısından nafakanın miktarı, toplumca normal kabul edilen düzeyde ve kadının ailesinin konumuna uygun olmalıdır.

İslâm dini açısından erkek, eşinin baba evindeki yemeğinden, giyiminden ve konutundan daha üstününü veya aynı seviyeyi sağlamakla yükümlüdür. Mesela kadının evlenmeden önce hizmetçisi var idiyse, evlendikten sonra da eşi ona bir hizmetçi temin etmelidir.

Genel olarak şöyle denebilir: Erkek, eşini memnun edecek ve baba evindeki refahından aşağı olmayacak şekilde onun rahat etmesini sağlamalı ve refahını temin etmelidir. Şunu da hatırlatmalıyız ki nafakanın farz olması, kadının cinsel ilişki de dâhil olmak üzere farklı alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır. Kadın, sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde nafaka hakkını kaybedecektir. Bundan dolayı evlilik sonrasında sorun yaşamak istemeyen erkekler, eş seçiminde gereken dikkati göstermelidirler.