Dinimiz Bilgilendiriyor – Aşure Günü, aşure günü ne zamandır,aşure gününde hangi ibadetler yapılır

Dinimiz Bilgilendiriyor – Aşure Günü, aşure günü ne zamandır,aşure gününde hangi ibadetler yapılır
Aşure Günü Nedir? 
Hz. Nuh (Aleyhisselam )’in tufandan sonra, gemisinde kalan erzakların tamamını kazana katıp pişirmesinden ortaya çıktığı rivayet edilen aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşure testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Aşure bugün de adet olarak devam etmektedir. Başta komşuluk ilişkileri olmak üzere pek çok alanda sosyal kaynaşmaya vesile olan ve ” aşure günü infakta bulunun” hadisine uygun bir tarz olan bu uygulamanın teşvik edilmesinde ve yaygınlaşmasında tarifsiz faydalar var. Aşure Günü oruç tutmak sünnettir. 
Aşure Günü Ne Zamandır?
“Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem (Şehrullahi’l-Muharrem) ayı, İlâhî bereket ve feyzin, Rabbanî ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı aylardan biridir. Aşure günü bu mübarek ayın 10. Günüdür. Bugüne “Aşure” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu günü olmasındandır. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır. Hadis kitaplarında geçtiği üzere, Bu günde Allah’u Teâlâ 10 Peygamberine 10 ikram ve ihlas’ta bulunmuştur. Bunlar;
Dinimiz Bilgilendiriyor - Aşure Günü, aşure günü ne zamandır,aşure gününde hangi ibadetler yapılır
Dinimiz Bilgilendiriyor – Aşure Günü, aşure günü ne zamandır,aşure gününde hangi ibadetler yapılır
1-) Hz. Âdem (Aleyhisselam )’in tövbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.
2-) Hz. Nuh (Aleyhisselam )’in gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşure Günü demirlemiştir.
3-) Hz. İbrahim ateşten o gün kurtulmuştur.
4-) Hz. Yakub (Aleyhisselam )’in, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
5-) Hz. Yunus (Aleyhisselam ) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur.
6-) Hz. Eyyûb (Aleyhisselam ) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
7-) Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır.
8 -) Allah, Hz. Musa (Aleyhisselam )’e Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
9-) Hz. Davud (Aleyhisselam )’in tövbesi o gün kabul edilmiştir.
10-) Hz. İsa (Aleyhisselam ) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
Aşure Gününden Nasıl Faydalanmalı? Hangi İbadetler Yapılmalı?
-Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
Salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.
Çok selam vermeli.
Çoluk çocuğunu sevindirmeli!
Gusletmeli.
İlim öğrenmeli!
*Aşure günü, oruç tutmanın sevabı çoktur. Yalnız Aşure günü oruç tutmak câiz değildir. Mekruhtur. Mekruh olmaması için, Muharremin 9. 10. veya 10. 11. veya 9. 10. 11. günleri tutmak lâzımdır.
Muharrem ayı ve Aşure Günü ‘nün Faziletleri Hakkında Hadis-i Şerifler
Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.)
Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir.
Hadis-i şerifte buyruldu ki:
“Aşure günü Nuh (Aleyhisselam)’in gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allah’u Teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allah’u Teâlâ Adem (Aleyhisselam)’in ve Yunus (Aleyhisselam)’in kavminin tövbesini kabul etti. İbrahim(Aleyhisselam) da o gün doğdu.”
Öteden beri Kureyş de, Resulullah Efendimiz() da Aşure günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti.
Medine’de aşure günü oruç tutan Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa (Aleyhisselam)’e sizden daha layıkım) buyurdu.
Hadis-i şeriflerde ki:
Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.
Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.
Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin! [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.)
Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyruldu.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyruldu.
(Bugün ibadettir) diye Aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün Aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevab olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyruldu.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyruldu.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyruldu.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyruldu. [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı.
Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) , Hazret-i Hamza’nın şehid edildiği günün yıl dönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ‘in ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:
(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.)
(İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.)