Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Ayıplanma Korkusu

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Ayıplanma Korkusu

Bir Kötü Ahlak – Ayıplanma Korkusu

Kötü ahlaklardan birisi de ayıplanma korkusudur. Yaptığı ibadetlerden başkaları onu ayıplayacak, küçük görecek diye çekinmek,korkmak yanlıştır.Küfr-i Cehûdiye sebep olan şeylerin üçüncüsü, insanlardan utanmak ve başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmaktır. Bu konuyu bir örnekler açıklamak gerekirse;  Ebû Tâlip, Hazret-, Alî (r.a)’ın babasıdır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz ( s.a.v)’in amcasıdır.Ebû Tâlip, Efendimizin Peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların onu kötülemelerinden korkarak ve ayıplanacağını düşünerek iman etmedi. Ebû Tâlip ölüm döşeğindeyken, Peygamber Efendimiz ( s.a.v)onun yanına gelerek;

-“ Ey amcam! Sana Şefaat edebilmem için, lâ ilâhe illallah söyle” buyurdu.

Ebû Tâlip Efendimize cevap olarak;

-“ Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Ama ölüm korkusu ile îmâna geldi denilmesini istemem” dedi.

Ayıplanma Korkusunu Nasıl Önleyebiliriz?

Ayıplanma korkusunun önüne geçmek için şu şekilde düşünülmelidir; Kötülemeleri doğru ise ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar. Bunları yapmamaya karar verdim demeli ve böyle kötülemelerden ferahlık duyulmalıdır.Onlara teşekkür etmelidir.

Hasen-i Basrîye ( rahime-hullahü teâlâ), birisinin kendisine kıybet ettiğini buyurdular. Ona bir tabak helva gönderip;

-“ Sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum.” Dedi.

İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfi’ye (rahime-hullahü teâlâ ), birisinin kendisini gıybet ettiğini söylediler. Ona bir kese altın gönderip;

-“ Bize verdiği sevabı arttırırsa, biz de karşılığını arttırırız.” Dedi.

Yapılan kötüleme yalan ise, iftira ise, zararı her daim söyleyene olur. Bu durumda onun sevapları bana verilir, benim günahlarım ona verilir denmelidir.İftira etmek, gıybet etmekten daha fenadır.

Not: Ebû Talîp’in iman ettiği şüphelidir. Ehl-i Sünnet Alimlerine göre iman etmemiştir.Bu konu da bir Hadis-i Şerif’te;

“ Kıyamet günü, kafirlerden en hafif olanı, Ebû Tâlibdir. Ayaklarına ateşten Na’lın olacak, bunların sıcaklığından dimâğı kaynayacaktır.” Buyruldu.