Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Dargın Olmak (Hicr)

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Dargın Olmak (Hicr)

Bir Kötü Ahlak – Dargın Olmak (Hicr)

Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için, müminin mümine darılması, onu terk etmesi aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir.Gayri Müslim vatandaşlarla da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onları da, güler yüzle, tatlı dille, gönüllerini almak, haklarını ödemek gerekir. Gayri Müslimler kendi dinlerinin icaplarını Müslüman ülkelerde de yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kafirlere de, bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, hem din kardeşine hem de gayri Müslimlere karşı, dinin bir gereği olarak her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini, her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgi ve saygılı olmasına sebep olmalıdır.

Bir mümin, başka bir mümin kardeşi ile dünya işleri için darıldı ise, 3 gün içerisinde barışması en doğrusudur. Bu konu da bir Hadis-i Şerif’te ” Mü’minin Mü’mine üç günden fazla hicr etmesi helal olmaz. Üç geceden sonra gidip ona selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse günah, ona olur.” buyruldu.

Dinimizde güçlük olmaması için 3 gün süre verilmiştir. Dargın olmak bu süreyi aşarsa, mümin için günah işlemeye başlar ve her gün artar. Günahın artması barışına kadar devam eder. Bu konuda Hadis-i Şerif’te “Sana darılana git, barış! Zulüm yapanı affet! Kötülük yapana iyilik et!” buyruldu.

Üç günden fazla dargın kalan kimse, şefaat olunmazsa, af olunmazsa, cehennemde azap görecektir. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle darılmak caizdir. Hatta müstehabdır. Günah işleyeni, kabahat yapana uzun süre dargın kalmak caizdir.