Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Kibir

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Kibir

Bir Kötü Ahlak – Kibir

Kibir, kendisini başkasından üstün görmektir. Kendini ondan üstün görmekle kalbi rahat eder. Kibir kötü huydur ve haramdır. Rabbini unutmanın alametidir. Kibrin aksine Tevadu denir. Tevadu kendini başkaları ile bir görmektir. Başkasından üstün veya aşağı görmemektir. Tevadu insan için çok iyi bir huydur.

Kibir çeşitlerinin en kötüsü Allah’u Teâlâ’ya karşı olanıdır. Nemrud böyleydi. Tanrı olduğunu ilan etmişti. Firavun da böyleydi. O da kendini tanrı ilan etti. Bunlar gibi bu dünyanın yaratıcısına inanmayanlara Dehrî  (Ateist) denir.

Vakti zamanında İblis de böyle tekebbür etti. Meleklere Adem aleyhisselâma secde etmeleri emrolunca, toprağa karşı niçin secde edeyim? Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın yarattın diyerek, Rabbine karşı geldi. Cennette toprak vardır ve misk gibi kokacaktır. Cennette ateş yoktur. Ateş, Cehennemde azap vasıtasıdır. Mahluklar toprak üzerinde iken, hazineler toprak altındadır. Kabe topraktan yapılmıştır.

İlim, kibre sebep olduğu gibi, kibrin ilacı da ilimdir.Kibre sebep olan ilmin, ilacı çok zordur. Çünkü ilim çok kıymetli bir şeydir. Bunun için ilim sahibi, kendini üstün ve şerefli sanır.Böyle kimsenin ilmine cehl demek daha doğru olur. Hakiki ilim, insana aczini, kusurunu, ve Rabbinin büyüklüğünü, üstünlüğünü bildirir. Kul hakkını bilmeyi buyurur. Böyle ilim öğrenmek ve öğretmek farzdır. Buna İlm-i Nâfi denir. İhlas ile ibadet etmeye sebep olur.

Kibre sebep olan ilmin ilacı şu iki şeyi bilmektir. Birincisi, ilmin kıymetli ve şerefli olması salih niyete bağlıdır. Cehaletten ve nefsin hevasından kurtulmak için öğrenmek lazımdır.İkincisi, ilmi ile amel etmek ve başkalarına öğretmek  ve bunları ihlas ile yapmak gerekir.

Kibir Hakkında Hadis-i Şerif

-“Kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mü^min, hesabsız Cennete girecektir.”

-“Merkebe binmek, yün elbise giymek ve koyunun sütünü sağmak, kibirsizlik alametidir.

Allahû Teâlâ buyuruyor ki;

-“Kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı Cehenneme atarım, hiç acımam”

-“ Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete giremeyecektir.”