Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Kin Tutmak ( Hıkd )

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Kin Tutmak ( Hıkd )

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Kin Tutmak ( Hıkd )

Hıkd, başkasından nefret etmek, ona karşı kin ve düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verene kin beslemek haramdır. O kişiye kin beslemek değil itaat etmek gerekir.

Zulüm edene karşı kin tutmak haram değildir. Uhud gazasında, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in yüzü yaralanıp dişi kırılınca, Ashab-ı Kiram çok üzüldüler. Dua et Allah (c.c) cezalarını versin dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) ;

-“Lanet etmek için gönderilmedim. Hayır, dua etmek için, her mahlûka merhamet etmek için gönderildim” buyurdu ve

-“Ya Rabbî! Bunlara hidayet et. Tanımıyorlar, bilmiyorlar.” diyerek

Düşmanlarını affetti. Onlara lanet etmedi. Zalimi affetmek efdaldir.

Affetmek, kin tutmamak yapılan yanlışı unutmak demektir. Affetmek güzel bir ahlaktır. Hakkını almak mümkün değilse affetmek iyi bir davranıştır. Ancak almak mümkünse daha iyidir. Çünkü hakkını almaya geri almaya durumu varken affetmek nefse daha fazla güç verir. Affetmek herhangi bir şarta bağlı olmadan yapılır. Bir şarta bağlı olan af, affetmek olmaz. Zulüm edeni affetmek merhametin en üstün derecesidir. Zalimi affeden ise Allah’u Teâlâ’nın sevgisine kavuşur. Zalimden hakkı kadar geri almak adalet olur. Kâfirlere karşı adalet yapılır. Fakat gücü yettiği halde affetmek güzel ahlaktır. Hakkından fazlasını geri almak ise Cevr ( Zulüm) olur.

Hıkd’dan meydan gelen kötülükler 11’dir. Bunlar;

-Hased

-Şematet

-Hicr

-İstisgar ( aşağı görmek)

-Yalan

-Gıybet

-Sırrı ifşa etmek

-Alay etmek

-Eziyet Etmek

-Hakkı ödememek

-Mağfirete engel olmak