Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Küfür

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Küfür

Bir Kötü Ahlak – Küfür

Kötülüklerin en büyüğü küfür’dür. Küfür, Allâh’ü Teâla’ya inanmamak ( ateist olmaktır).Muhammed Aleyhisselâma inanmamak (küfür) [Allâh’ü Teâla’ya düşmanlık] olur.İmâna hâsıl olmak için, islâmiyetin küfür alâmeti dediği şeylerden sakınmak gerekir. İslâmiyetin ahkâmından yani emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur’ân-ı Kerîm ile, Melekler ile, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile alay etmek, küfür alametlerindendir. Küfürün 3 türü vardır. Bunlar; Cehlî, Cühûdî ve Hukmî ’dir.

Küfrü-i Cehri; Küfür olduğunu herkesin bildiği bir şeyi, işitmediği, düşünmediği için kâfir olanların küfrüne denir.

Küfür-i Cühûdî; Küfür-i İnâdî de denir. Küfür olduğunu bilerek, inat ederek, kâfir olmaktır.Kibir sebebi ile mala, zevke ve mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebi ile hâsıl olur. Firavunun ve yoldaşlarının küfürleri böyledir.

Küfür-i Hükmî; İslâmiyetin îmânsızlık alâmeti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdîk etse ve inandığını söylese dahi, kâfir olur. Örnek ile açıklamak gerekirse; Allâh arşdan ve gökten bize bakıyor demek, Yalan bir söze, Allah biliyor ki, doğrudur demek ve melekleri küçültücü şeyler söylemek, Kur’ân-ı Kerîm’î , hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, Kur’ân-ı Kerim-i çalgı eşliğinde okumak, Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek, Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen Peygamberlere inanmamak, Sünnetlerden birini beğenmemek ve Peygamberler muhtaçtı demek küfür olur.

Mü’min kimse herşeyde dinini kayırmalıdır. Hiçbir günahı küçük görmemelidir. Leş, domuz ve şarap gibi müslümanlara haram olan şeylere ( Haram-ı li-aynihi) denir. Bunlara helal demek küfürdür. Bir müslümanı kötülemek için kâfir demek küfür olmaz ancak, kâfir olmasını isteyerek söylemek küfür olur.Allâh’ü Teâla’nın Emirlerine (Farz) denir. Yasak ettiği Şeylere ( Haram) denir. Farzlara ve haramlara ise ( Ahkam-ı İslâmiyye) denir. İslamiyyete uymayan şeylere ( Günah İşlemek ) denir. Günah işlemek küfür olmaz. Günah olduğu inkar edildiği taktirde küfür olur.

Müslüman olan bir kişi, Îmânın yok olmasına sebep olacağı sözbirliği ile bildirilmiş olan şeyleri istekle söyler veya yaparsa kâfir olur. Bu kişiye ( Mürted) denir. Mürtedin, mürted olmadan önceki ibâdetleri ve sevâpları yok olur. Tekrar imân ederse, zengin ise, hacca gitmesi gerekir. Mürted olmadan önce kazaya bıraktığı ibâdetlerini kaza etmesi gerekir. Çünkü mürted olunca, önceki günahlar yok olmaz.

Küfürden Korunmak ( Sakınmak ) İçin Okunacak Dua

“Allamümme İnnâ ne’üzü bike en-nüşrike-bike şey’en na’lemühu ve nes-tagfirüke limâ lâ-na’lemühu

Bu dua sabah ve akşam çokça okunmalıdır.

Allâh (c.c) Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin İnşallah…

Amin.