Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Şematet

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak  – Şematet

Bir Kötü Ahlak  – Şematet

Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek Şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka gelen belalara sevinmek Şematet olur. Düşman, zalim olup da, kendisine gelen bela, başkalarına zulüm etmesine engel oluyorsa, bu belaya sevinmek de Şematet olmaz. Din gayreti olur ve din gayreti de imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Hele ki başkalarına gelen belaların kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, dualarının kabul olup gerçekleştiğini düşünmek daha kötü bir davranıştır. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek, yine iyi değildir.

Şematet Hakkında Hadisler

-“ Din kardeşinize Şematet etmeyiniz! Şematet ederseniz Allah’u Teâlâ o belayı ondan alır size verir.”

-“ Müminin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin. Amin, der. Meleğin duası red edilmez.”